Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Perkuć znowu lśni

10 grudnia 2012

Mostostal Warszawa zakończył kolejny kontrakt hydrotechniczny. Najpiękniejsza ze śluz Kanału Augustowskiego została przekazana w ręce Inwestora.

Realizacja inwestycji trwała blisko 2,5 roku (05.2010 - 11.2012). Głównym założeniem remontu była nie tylko poprawa stanu technicznego konstrukcji jazu - dostosowanie jego wyglądu do tego typu obiektów Kanału Augustowskiego, ale i przywrócenie mu pierwotnej, historycznej formy. Nowa elewacja nawiązuje symbolicznie do barw narodowych, wyłożona jest czerwoną, wzmocnioną cegłą łączoną z białym piaskowcem.

Dzięki remontowi śluza została dostosowana do współczesnych przepisów i potrzeb, przy ograniczeniu znaczących zmian historycznych i estetycznych wartości samego obiektu, jak i jego otoczenia.

Dziesiąta śluza na kanale Augustowskim jest zabytkiem unikatowym nie tylko
w skali krajowej, ale i europejskiej. Jest to kunszt sztuki inżynierskiej tamtego okresu. Wybudowana została w latach 30-tych XIX w. przez ppor. Juliana Piędzickiego pomiędzy jeziorem Krzywym, a jeziorem Mikaszewo.

Dane techniczne:
Położenie: 63 kilometr kanału Augustowskiego
Różnica poziomów: 2,91 m
Długość: 43,5 m
Szerokość: 6,02 m
Wrota: drewniane

Za przebieg inwestycji odpowiadali hydrotechnicy z Obszaru Ochrony Środowiska i Energetyki Odnawialnej Mostostalu Warszawa.