Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Park LifeScience

29 marca 2011

Mostostal Warszawa, wspólnie z Accioną Infraestructuras, rozbuduje Jagielloński Park i Inkubator Technologii – Park LifeScience w Krakowie. Wartość kontraktu to około 65 mln zł brutto.

Celem prowadzonego przez władze Uniwersytetu Jagiellońskiego projektu jest rozwinięcie kompleksowej działalności w obszarze nauk life science, w ramach której poza wynajmem infrastruktury (laboratoriów, sal konferencyjnych, zaplecza socjalnego i technicznego), znajdzie się bogata oferta usług dodatkowych z zakresu biotechnologii, biomedycyny, biologii, chemii, farmakologii, fizyki, nanotechnologii i ochrony środowiska. Docelowo, kompleks przy ulicy Bobrzyńskiego 14 tworzyć będą trzy budynki o łącznej powierzchni ok. 20 tys. m²: Park Technologiczny I (dla dużych i średnich firm), Inkubator Biotechnologiczny (Bioinkubator) dla małych firm i projektów typu start-up, oraz Park Technologiczny II dla dużych i średnich przedsiębiorstw. Park Technologiczny I został ukończony w listopadzie 2008 r.

Umowa na realizację drugiego, trwającego 20 miesięcy, etapu podpisana została 28 marca. Kontrakt powierzony konsorcjum, którego liderem jest Mostostal Warszawa obejmuje: wykonanie dwóch budynków laboratoryjno biurowych - Bioinkubatora (budynek nr 2) i Parku technologicznego (budynek nr 3), aranżację wnętrz oraz zagospodarowanie terenu, w tym budowę dróg dojazdowych oraz miejsc postojowych.

W budynku nr 2 znajdą się m.in. pomieszczenia biurowe i sale spotkań, w budynku nr 3 oprócz wymienionych wcześniej: zaplecza laboratoriów, audytorium, sala fitness i bar winny. Oba obiekty dostosowane zostaną do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz dostępne będą przez 24 godziny na dobę z uwagi na konieczność ciągłości niektórych badań.

Kontrakt zakończymy uzyskaniem certyfikatu jakości dla obiektu tuv BQS.
Za jego realizację odpowiedzialny będzie Oddział Kraków Regionu Południowego.

Parametry techniczne budynków:
powierzchnia zabudowy: 4 140,5 m².
ilość kondygnacji naziemnych: 3,
ilość kondygnacji podziemnych: 1,
kubatura : 76 957 m³.