Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Pani Premier z kielnią

04 listopada 2014

Największa inwestycja infrastrukturalna w Polsce po 1989 roku, czyli budowa dwóch bloków energetycznych o łącznej mocy 1800 MW za 11,6 mld zł w Brzeziach pod Opolem, nabiera rozpędu. W 2019 roku elektrownia będzie jedną z najnowocześniejszych siłowni węglowych na świecie. 3 listopada, dziewięć miesięcy po rozpoczęciu budowy, w jej fundamenty został wmurowany kamień węgielny. Mostostal Warszawa SA jest jednym z wykonawców tej największej od 15 lat inwestycji przemysłowej w Polsce.

Akt erekcyjny został podpisany przez przedstawicieli inwestora, konsorcjum wykonawczego oraz władz państwowych. Na uroczystości obecna była Ewa Kopacz, Prezes Rady Ministrów RP. W uroczystości wmurowania kamienia węgielnego wzięli także udział parlamentarzyści z regionu, władze samorządowe, przedstawiciele sektora energetycznego, uczelni i urzędów współpracujących z elektrownią, przedstawiciele organizacji związkowych i społecznych, a także media. Na specjalne zaproszenie Mostostalu Warszawa w uroczystości wziął również udział Pan Agustin Nunez Martinez, Ambasador Królestwa Hiszpanii w Polsce.

Dwa realizowane bloki – każdy o mocy brutto 900 MW – opalane będą węglem kamiennym. Rocznie zużyją ok. 4 mln ton węgla pochodzącego z Górnego Śląska. Zastosowanie najnowszych technologii pozwoli na uzyskanie sprawności netto w produkcji energii elektrycznej o ok. 25 proc. wyższej od obecnie stosowanych w polskiej energetyce oraz umożliwi znaczące ograniczenie oddziaływania elektrowni na środowisko, w tym redukcję emisji dwutlenku węgla o ok. 25 proc. na jednostkę wyprodukowanej energii. Nowe bloki 5 i 6 w Elektrowni Opole w istotny sposób przyczynią się do realizacji najnowszych celów unijnej polityki energetyczno-klimatycznej, ponieważ będą zastępować jednostki wycofywane w innych elektrowniach, wybudowane w latach sześćdziesiątych
i siedemdziesiątych XX w.

PGE Polska Grupa Energetyczna przeprowadziła szereg wiarygodnych analiz, z których wynika, że inwestycja jest ekonomicznie opłacalna. Decyzja o budowie jest przemyślana, uzasadniona ewoluującym otoczeniem rynku energii, a realizacja dobrze zaplanowana, o czym świadczy zgodny z harmonogramem postęp prac. Ostatnie uzgodnienia poczynione w Brukseli, podczas szczytu klimatycznego, podnoszące rentowność projektu, tylko potwierdzają słuszność podjętej decyzji – powiedział Marek Woszczyk, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Elektrownia w Opolu jest najlepszym przykładem inwestycji, dzięki którym polski przemysł energetyczny staje się bardziej wydajny, efektywny i przyjazny dla środowiska. Elektrownie opalane węglem kamiennym odpowiadają za blisko połowę produkcji prądu w naszym kraju. Dzięki zwiększeniu średniej sprawności nowych bloków z ok. 35 do 45 proc. emisja CO2 zostanie znacząco obniżona. Co ważne, realizacja opolskiego projektu zapewni stabilne dostawy prądu do 4 mln gospodarstw domowych - powiedział Włodzimierz Karpiński, minister skarbu państwa.

Inwestycję o wartości ponad 11,6 mld zł brutto realizuje konsorcjum: Rafako, Polimex-Mostostal i Mostostal Warszawa przy współudziale Alstom Power, będącym generalnym projektantem i dostawcą kluczowych urządzeń, jednocześnie pełniącym rolę pełnomocnika konsorcjum. Zgodnie z harmonogramem blok nr 5 ma zostać przekazany do eksploatacji w lipcu 2018 r., a blok nr 6 w lutym 2019 r. Nowe bloki produkować będą do 12,5 TWh energii elektrycznej rocznie, co pozwoli na zaspokojenie potrzeb ponad 4 mln gospodarstw domowych. Obecnie konsorcjum wykonało blisko 10 proc. prac i z powodzeniem realizuje zaplanowane „kamienie milowe”, czyli kolejne kluczowe etapy inwestycji.

Alstom jest dumny, że może uczestniczyć w modernizacji polskiej energetyki, dostarczając najbardziej innowacyjne, nadkrytyczne technologie. Po oddaniu nowych bloków do eksploatacji, Elektrownia Opole będzie największą i najbardziej wydajną elektrownią opalaną węglem kamiennym w Polsce. Co szczególnie istotne – główne urządzenia będą wyprodukowane w polskich fabrykach Alstom oraz we współpracy z polskimi dostawcami – mówi Lesław Kuzaj, prezes Alstom w Polsce.

Inwestycja w znaczący sposób przyczyni się do rozwoju regionu. W trakcie realizacji projektu, kontrakty na dostawę surowców i materiałów otrzyma 350 firm, prace wykonywać będzie około 200 przedsiębiorstw budowlanych, a zatrudnienie na placu budowy w szczytowym momencie sięgnie 4 tys. osób. Budowa realizowana będzie w formule EPC (engineering, procurement, construction), czyli obejmuje projektowanie, dostawę i budowę bloków energetycznych „pod klucz”.

Dziś każde miejsce pracy jest ważne, a tutaj powstanie ich 4 tysiące. Większość z nich wykorzystają lokalne społeczności, ale inwestycja przyniesie zatrudnienie w dużej mierze młodym, zdolnym, wykształconym profesjonalistom, których w innym przypadku Polska mogłaby stracić na rzecz uznanych firm z całego świata – mówi Agnieszka Wasilewska–Semail, prezes zarządu Rafako, Grupa PBG.

Budowa dwóch bloków energetycznych w elektrowni w Opolu to kolejny, po Kozienicach, znaczący kontrakt Polimeksu-Mostostalu w strategicznej dla firmy branży energetycznej. Jesteśmy dumni z faktu, że Polimex-Mostostal w istotnym zakresie uczestniczy w tym historycznym przedsięwzięciu. Inwestycja dzięki swojej ogromnej skali, będzie miała kapitalne znaczenie nie tylko dla rozwoju regionu ale całej polskiej gospodarki – mówi Maciej Stańczuk, p.o. prezesa zarządu Polimex-Mostostal.

Mostostal Warszawa należy do czołówki przedsiębiorstw budowlanych w Polsce. Realizujemy inwestycje charakteryzujące się wysokim stopniem skomplikowania, ale także kontrakty o mniejszej skali. Wiele z nich to kamienie milowe polskiego budownictwa. Niewątpliwie jedną z takich inwestycji jest rozbudowa Elektrowni Opole. To również budowa o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa energetycznego kraju. Jesteśmy dumni, że możemy być jej współrealizatorem – mówi Miguel Angel Heras Llorente, wiceprezes zarządu Mostostal Warszawa.

Opolska inwestycja jest największym projektem infrastrukturalnym realizowanym po 1989 roku. Ziemi z wykopów pod fundamenty nowych bloków wystarczyłoby do zasypania Zalewu Zegrzyńskiego na Mazowszu (980 tys. m3), ilość wykorzystanych do budowy konstrukcji stalowych jest zbliżona do budowy nowojorskiego Empire State Building (65 tys. ton), a betonu wystarczyłoby do postawienia drugiego Pentagonu (250 tys. ton). Długość kabli wynosi natomiast tyle, ile trasa z Warszawy do Lizbony (3 tys. km).