Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Otwarcie ofert na budowę II linii metra

06 czerwca 2008

Konsorcjum firm: Mostostal Warszawa S.A. (lider), Acciona Infrastruktura S.A. STRABAG Sp. z o.o., STRABAG AG, Ed. Züblin AG, DYWIDAG International GmbH, DYWIDAG Bau GmbH, Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń Pebeka S.A. złożyło najkorzystniejszą ofertę na realizację centralnego odcinka II linii metra.

Otwarcie ofert odbyło się 6 czerwca o godz. 10.30 w siedzibie Metra Warszawskiego. Do przetargu na budowę metra na odcinku od Ronda Daszyńskiego do Dworca Wileńskiego przystąpiły trzy międzynarodowe konsorcja. Tylko w przypadku firm, które złożyły najkorzystniejszą ofertę liderem była polska spółka. Konsorcjum Mostostalu Warszawa wyceniło inwestycję na 4,9 mld złotych (netto). Czas, jaki przewidziano na jej realizację to 42 miesiące. Zwycięskie konsorcjum zaproponowało wykonanie 6 kilometrowego odcinka, na którym powstanie 7 stacji z wykorzystaniem 3 tarcz mechanicznych TBM, co pozwoli na usprawnienie procesu budowy.