Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Otwarcie Centrum Nauk Stosowanych w Chorzowie

17 grudnia 2015

Za nami II etap Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych. Mostostal Warszawa rozbudował Centrum Nauk Stosowanych Uniwersytetu Śląskiego. Uroczystość otwarcia z udziałem m.in. José Ángela Ándresa Lópeza, Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji Mostostalu Warszawa oraz Jej Magnificencji Rektora prof. zw. dr hab. Wiesława Banysia odbyła się 17 grudnia 2015 r. w Chorzowie.

Centrum Nauk Stosowanych jest kolejnym, ważnym etapem w tworzeniu bazy dydaktyczno-badawczej Śląska, która ma zapewnić wzrost wykształcenia mieszkańców regionu oraz zintegrować możliwości dydaktyczne i badawcze śląskich uczelni i jednostek partnerskich. W latach 2010-2011 Mostostal Warszawa wybudował pierwszy zespół budynków należących do CNS w ramach I etapu inwestycji śląskiej uczelni. Zgodnie z przewidywaniami II etap rozbudowy, na rogu ulic 75 Pułku Piechoty i Śląskiej, zakończył się z końcem 2015 r. Kontrakt o wartości 21 464 056,88 zł (brutto) zrealizował Oddział Południowy Mostostalu Warszawa.

W uroczystym otwarciu Centrum udział wzięli m.in. prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, rektor Uniwersytetu Śląskiego, prorektor ds. finansów i rozwoju prof. zw. dr hab. Stanisław Kucharski. Mostostal Warszawa podczas uroczystości reprezentował José Ángel Ándres López, Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji, Janusz Stanaszek, Dyrektor Oddziału Południowego i Maciej Popiołek, Kierownik Kontraktu.

- To dla mnie wielki zaszczyt i przyjemność, że mogę dzisiaj z Państwem świętować otwarcie nowego budynku Uniwersytetu Śląskiego. Mostostal Warszawa był wykonawcą zarówno pierwszego, jak i drugiego etapu budowy Centrum Nauk Stosowanych. W ramach projektu wybudowaliśmy dwa bloki naukowo-dydaktyczne oraz segment komunikacyjny. Ponadto, budynek został wyposażony w specjalnie dopasowany agregat absorpcyjny i nowoczesny układ solarny. Zostały one zintegrowane z układem solarnym, węzłem ciepła i chłodu istniejącego budynku. Zastosowanie ekologicznych rozwiązań pozwoli zmniejszyć koszty eksploatacji obiektu poprzez wykorzystanie energii słonecznej np. do produkcji ciepła czy wytworzenia ciepłej wody użytkowej. Budujemy przyszłość. Taką misję obrał Mostostal Warszawa. Nasze hasło nabiera szczególnego znaczenia właśnie w tym miejscu – w murach uczelni, która będzie kształcić studentów głównie na kierunkach inżynierskich: młodych ludzi stawiających na przyszłość – powiedział podczas uroczystości José Ángel Ándres López, Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji.

Kształt architektoniczny Centrum nadali architekci poznańskiej pracowni ARPA Jerzego Gurawskiego. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach projektu wynikającego z umowy o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską oraz Uniwersytet Śląski w Katowicach. Centrum Nauk Stosowanych (CNS) – II etap Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych wpisuje się w cele I i III Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000–2020.

W budowę CNS był zaangażowany zespół pod dyrekcją Janusza Stanaszka w składzie: Maciej Popiołek - Kierownik Kontraktu, Jan Boczar (od 01.2015 do 09.2015),Tomasz Rywacki (od 08.2014 do 12.2014) - Kierownicy Budowy, Krzysztof Jaworowski - Kierownik Robót Budowlanych, Marcin Korecki - Kierownik Robót Budowlanych (od 08.2014 do 12.2014), Marcin Ekiert - Kierownik Robót Elektrycznych, Wojciech Cesarz - Kierownik Robót Sanitarnych, Agnieszka Żywicka - Specjalista do Finansowo-Ekonomicznych, Sandra Wojdylak – Asystentka.

Zachęcamy również do obejrzenia galerii zdjęć z uroczystości.

Foto: Biuro Prasowe Uniwersytetu Śląskiego