Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Otrzymaliśmy Perłę Polskiej Gospodarki!

14 grudnia 2011

Mostostal Warszawa uzyskał tytuł Perły Polskiej Gospodarki w kategorii Perły Wielkie za konsekwentną realizację polityki i strategii przedsiębiorstwa oraz pozycję lidera wśród najbardziej dynamicznych i najbardziej efektywnych przedsiębiorstw w Polsce.

Redakcja Polish Market od 9 lat przygotowuje we współpracy z ekonomistami z Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk specjalny ranking polskich przedsiębiorstw.

Jak zostać perłą gospodarki? Należy spełnić siedem kryteriów efektywności. Pod uwagę brane są takie czynniki jak: procentowy wzrost przychodów ze sprzedaży, rentowność obrotu, ogólny poziom zadłużenia, stopa zwrotu na aktywach, stopa zwrotu na zainwestowanym kapitale, łączna produktywność kapitału ludzkiego, rzeczowego i finansowego oraz wydajność pracy. Dodatkowo, przychody firmy obejmujące całokształt jej działalności gospodarczej w minionym roku nie mogą być niższe niż 100 mln zł. 

Mostostal Warszawa w prestiżowym gronie wyróżnionych znalazł się już po raz trzeci. 
Mostostal Perłą Polskiej Gospodarki
Perły Polskiej Gospodarki 2008
Ogłoszenie laureatów odbyło się 28 listopada w Teatrze Wielkim w Warszawie. IX Gala Pereł Polskiej Gospodarki połączona była z jubileuszem 15-lecia miesięcznika.