Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Osiągnęliśmy gotowość produkcji przęsła mostowego ze zbrojeniem z kompozytu FRP

27 maja 2022

Nasz produkt łączy w sobie właściwości materiałów sprawdzonych, takich jak beton z unikalnymi właściwościami kompozytu FRP.

Zastosowanie betonu zapewnia nam niski koszt produkcji, a zbrojenie wykonane z kompozytu FRP rozwiązuje problem korozji wyniszczający konstrukcję standardowych obiektów mostowych. Nasze rozwiązanie to nie tylko szczegółowo dopracowany projekt, ale i praktyczny pełnowymiarowy produkt eliminujący poważne ryzyka związane z niszczeniem korozyjnym obiektów mostowych. Charakterystyką naszego przęsła jest przede wszystkim podwyższona trwałość w porównaniu do tradycyjnych elementów betonowych, obniżona masa własna ze względu na użycie kanałów odciążających z FRP i wysoka jakość oraz szybkość wykonania ze względu na zastosowaną metodę prefabrykacji.

Mając to na uwadze jesteśmy przekonani, że dalsze zastosowanie w mostownictwie konstrukcji betonowych zbrojonych kompozytem FRP pod różnymi postaciami to przyszłościowy kierunek rozwoju o ogromnym potencjale technologicznym i gospodarczym.

Prowadzone przez Dział Badań i Rozwoju od 15 lat szerokie badania nad materiałami kompozytowymi dały nam ogromną wiedzę o możliwościach wykorzystania ich potencjału w mostownictwie. Na przestrzeni lat czerpaliśmy doświadczenie z kolejno wybudowanych przez nas obiektów kompozytowych o różnym charakterze. Z roku na rok udoskonalaliśmy zarówno konstrukcję samego przęsła, jak i technologie prefabrykacji. Samodzielnie opracowaliśmy koncepcję budowy przęsła, cały projekt techniczny wraz z badaniami i obliczeniami nad finalnym kształtem przekroju przęsła z FRP, następnie zebraliśmy pełną dokumentację techniczną wraz z instrukcjami dla maszyn produkcyjnych. Następnie wraz z Instytutem Badawczym Dróg i Mostów zweryfikowaliśmy pozytywnie nasze założenia w praktyce, badając pełnowymiarowe elementy konstrukcyjne. W efekcie naszych starań, stworzona przez nas koncepcja budowy przęsła od 2019 roku jest chroniona zgłoszeniem patentowym.

W tym samym czasie staliśmy się również partnerami w projekcie unijnym LightCoce, gdzie rozpoczęliśmy badania nad modyfikacjami obecnej wersji przęsła przy zastosowaniu betonu lekkiego z dodatkiem nanorurek węglowych. Prace nad opracowaniem takiego rozwiązania z naszym udziałem cały czas trwają.

Kliknij, żeby przeczytać więcej o projektach realizowanych przez Dział Badań i Rozwoju Mostostalu Warszawa.