Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

OPOLE RUSZYŁO

15 lutego 2014

Budowa bloków energetycznych nr 5 i 6 w Elektrowni Opole została dziś oficjalnie rozpoczęta. Na projekcie konsorcjum, którego partnerem jest Mostostal Warszawa wbito pierwszą łopatę.

Uroczysta inauguracja budowy w Elektrowni Opole zgromadziła blisko dwustu gości. Znaleźli się wśród nich m.in. przedstawiciele: rządu, województwa opolskiego, miasta Opole, Gminy Dobrzeń Wielki, sektora energetycznego oraz Konsorcjum i partnerów realizujących Projekt Opole. Prelegenci podkreślili wagę inwestycji oraz wyrazili swoje nadzieje i oczekiwania związane z realizacją.

-Ten projekt, który wpisuje się w program inwestycyjny bezpieczeństwa energetycznego kraju jest największą realizowaną w Europie inwestycją w moce wytwórcze. Mimo bardzo trudnych okoliczności wewnętrznych, jak i zewnętrznych, twarde przekonanie rządu polskiego oraz dobrze zorganizowane aktywa Skarbu Państwa w czempionie narodowym jakim jest Polska Grupa Energetyczna, przynoszą efekty w postaci olbrzymiej ilości miejsc pracy podczas realizacji inwestycji – mówił podczas uroczystości minister Skarbu Państwa Włodzimierz Karpiński.

Budowa bloków energetycznych nr 5 i 6 jest nie tylko największym spośród obecnie realizowanych kontraktów energetycznych w Polsce, ale i największą inwestycją przemysłową po 1989 roku. Wart blisko 11,6 mld zł projekt wykona konsorcjum Rafako, Mostostalu Warszawa i Polimeksu-Mostostalu przy współudziale Alstomu.

Pierwszy etap prac Mostostalu Warszawa obejmie organizację zaplecza placu budowy, wykonanie ogrodzenia a następnie budowę miasteczka kontenerowego dla potrzeb Biura Budowy oraz zaplecza socjalnego przyszłych Podwykonawców. W dalszej kolejności rozpoczną się prace związane z wykonaniem robót ziemnych pod fundamenty wieży nośnej kotła, budynku kotłowni i pylonów komunikacyjnych w zakresie bloku nr 5.