Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Odwiedzamy konferencję Infrastruktura Polska i Budownictwo

13 lutego 2018

Konferencja Infrastruktura Polska i Budownictwo co roku gromadzi liczne grono gości przedstawicieli sektora infrastruktury i budownictwa, zarówno z Polski jak i z zagranicy. Tegoroczne spotkanie odbyło się 8 lutego w Warszawie. Podczas konferencji Mostostal Warszawa reprezentował Sławomir Barczak, Dyrektor Obszaru Infrastruktury.

Gościem honorowym konferencji Polska Infrastruktura i Budownictwobył Marek Chodkiewicz, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury. Spotkanie zainaugurowało wystąpienie dr Libora Lochmana, Dyrektora Zarządzającego Wspólnoty Kolei Europejskich oraz Zarządców Infrastruktury Kolejowej (CER) na temat roli infrastruktury w rozwoju gospodarczym. Uczestnikiem konferencji był Sławomir Barczak, Dyrektor Obszaru Infrastruktury w Mostostalu Warszawa.

Wydarzenie stworzyło szansę na wymianę wiedzy w zakresie najważniejszych tematów dotyczących rozwoju infrastruktury i pozwoliło na nawiązanie dyskusji z przedstawicielami sfery publicznej, jak i poznanie opinii i nastrojów panujących w środowisku ściśle związanym z sektorem budownictwa drogowego. W gronie prelegentów konferencji znaleźli się m.in. Stanisław Żmijan, Zastępca Przewodniczącego Sejmowej Komisji Infrastruktury, Renata Marta Kaznowska, Zastępca Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, Jan Styliński, Prezes Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, Wiktor Piwkowski, Członek Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, Dariusz Kostaniak, Członek Zarządu ds. Inwestycji Metro Warszawskie Sp. z o.o., Dariusz Grajda, Członek Zarządu, Koleje Mazowieckie, dr inż. Stanisław Żukowski, Dyrektor Instytutu Kolejnictwa.

Podczas konferencji zostały zagadnienia związane m.in. ze zmianą prawa zamówień publicznych, zarządzaniem ryzykiem inwestycji infrastrukturalnych, realizacją projektów w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, przyszłością inwestycji drogowych, postępem technologicznym, w tym szczególną uwagę poświęcono innowacjom produktowym i zastosowaniu ekologicznych materiałów.

Mostostal Warszawa jest generalnym wykonawcą dwóch obwodnic w województwie podkarpackim. Niedługo z fazy projektowej w fazę budowy wkroczy budowa obwodnicy Strzyżowa,  a już za rok rozpoczniemy roboty przy obwodnicy Stalowej Woli i Niska. Chcemy jeszcze aktywniej uczestniczyć w rynku budownictwa drogowego. Dużą uwagę przywiązujemy do przetargów na kolejne odcinki dróg ekspresowych i obwodnic miast  – zaznaczył Sławomir Barczak, Dyrektor Obszaru Infrastruktury Mostostalu Warszawa.

Była to dziewiąta edycja konferencji Infrastruktura Polska i Budownictwo. Wydarzenie odbyło się pod honorowym patronatem Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, Polskiej Izby Inżynierów i Budownictwa, Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa, Wspólnoty Kolei Europejskich oraz Zarządców Infrastruktury Kolejowej (CER), Urzędu Transportu Kolejowego, Instytutu Kolejnictwa, Polskiego Kongresu Drogowego. 

Mostostal Warszawa posiada w portfolio liczne projekty i obiekty istotne dla rozwoju infrastruktury w Polsce. Realizacje spółki w segmencie budownictwa infrastrukturalnego i drogowego można obejrzeć w Archiwum realizacji