Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Oddanie do eksploatacji Wydziału Rafinerii Ołowiu w Hucie Miedzi

15 lutego 2007

AMK Kraków, spółka zależna Mostostalu Warszawa oddał do eksploatacji Wydział Rafinerii Ołowiu w Hucie Miedzi "Legnica''. Uroczystość przekazania obiektu do użytku, która odbyła się 15 lutego 2007 roku zgromadziła wielu znakomitych gości: parlamentarzystów, przedstawicieli lokalnych władz oraz kościoła.

Inwestycja zrealizowana została w systemie "pod klucz", na rzecz KGHM Polska Miedź S.A. Wydział Rafinerii Ołowiu posiada zdolność przerobu surowego ołowiu w ilości 35 000 Mg/rok.

Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia to około 34,07 mln złotych. Rafineria przystosowana została do produkcji ołowiu rafinowanego zgodnie z wymogami norm europejskich. Posiada 9 tyglowych pieców rafinacyjnych o pojemności 100 ton każdy, wykorzystywanych do produkcji ołowiu rafinowanego oraz piec muflowy i piec Fabera do przeróbki piany srebrowej w celu odzysku srebra i cynku. Proces rafinacji obejmuje następujące etapy: topienie i szlikrowanie, odmiedziowanie, usuwanie cyny, arsenu i antymonu, usuwanie talu, odsrebrzanie, odcynkowanie, odbizmutowanie, rafinację końcową i preparowanie stopów. Ołów rafinacyjny i stopy odlewane są w gąski na karuzelowej maszynie odlewniczej. Zastosowanie nowoczesnych technologii i systemów do usuwania zanieczyszczeń pyłowo-gazowych powoduje, że rafineria jest bezpieczna dla mieszkańców Legnicy, a powstające w trakcie procesu rafinacji odpady są w całości wykorzystywane jako półprodukty w innych procesach metalurgicznych.