Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Odcinek S19 Nisko Południe-Podgórze udostępniony dla kierowców

06 grudnia 2021

6 grudnia 2021 roku odbyła się uroczystość udostępnienia dla kierowców części drogi ekspresowej S19 w województwie podkarpackim. Jeden z otwartych odcinków, Nisko Południe-Podgórze, zrealizowało konsorcjum Mostostalu Warszawa i Acciona Construcción.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otworzyła dla ruchu niemal 30 km drogi od węzła Rudnik nad Sanem do węzła Łowisko. Całość została podzielona na trzy zadania: Rudnik nad Sanem-Nisko Południe, Nisko Południe-Podgórze (odcinek realizowany przez konsorcjum Mostostalu Warszawa i Acciona Construcción) oraz Podgórze-Łowisko.

Uroczystego otwarcia drogi dokonali m.in. Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk, Wiceminister Infrastruktury Rafał Weber, Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl i Dyrektor Oddziału GDDKiA w Rzeszowie Bogdan Tarnawski. Mostostal Warszawa podczas uroczystości reprezentowali Jorge Calabuig Ferre, Wiceprezes Zarządu, Sławomir Barczak, Dyrektor Oddziału Infrastruktury i Tomasz Szepietowski, Dyrektor Kontraktu.

- Odcinek, który dzisiaj udostępniamy kierowcom, to jedna z wielu inwestycji, które Mostostal Warszawa realizuje dla Generalnej Dyrekcji. Na samym Podkarpaciu przymierzamy się do startu prac na drugim odcinku S19 w okolicach Rzeszowa. W maju, oddaliśmy obwodnicę Stalowej Woli. W zeszłym roku wspólnie otwieraliśmy obwodnicę Strzyżowa - mówi Jorge Calabuig Ferre. - Sposób realizacji odcinka, który dzisiaj udostępniamy do ruchu, to dobry przykład profesjonalizmu i rzetelności Mostostalu Warszawa.

Trasa odcinka realizowanego przez konsorcjum Mostostalu Warszawa i Acciona Construcción biegnie w okolicy miejscowości Nowosielec w kierunku południowym, po zachodniej stronie DK19 (w przybliżeniu równolegle do niej). Następnie krzyżując się bezkolizyjnie z DK19 odbija w kierunku południowo-wschodnim. Na trasie zlokalizowano dwa Miejsca Obsługi Podróżnych: Jeżowe i Kamień. Odcinek kończy się przed węzłem Podgórze, gdzie droga ekspresowa S19 przecina się z drogą wojewódzką 861.

Zakres robót obejmował wykonanie dwujezdniowej drogi ekspresowej z pasami awaryjnymi i rezerwą miejsca na zewnątrz pod trzeci pas ruchu, z drogami poprzecznymi i drogami dojazdowymi umożliwiającymi połączenie z istniejącą siecią dróg wraz z usunięciem kolizji z infrastrukturą techniczną niezwiązaną z drogą, urządzeniami ochrony środowiska tj. ekranami akustycznymi, urządzeniami podczyszczania wód opadowych, ogrodzeniami oraz pasami zieleni dogęszczającej. W ramach prac wykonane zostały także obiekty inżynierskie: 5 wiaduktów drogowych, 3 przejścia dla zwierząt górą, 3 przejścia dla zwierząt dołem i 9 przepustów o funkcji ekologicznej.

Fot. MW.