Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Odcinek drogi ekspresowej S7 pomiędzy Załuskami a Modlinem z decyzją ZRID!

02 stycznia 2023

30 grudnia 2022 roku Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (tzw. ZRID) na ok. 12-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S7 pomiędzy Załuskami a Modlinem. Inwestycję realizuje Mostostal Warszawa, a wartość kontraktu wynosi 635,06 mln zł brutto.

Wydanie decyzji ZRID zatwierdza granice terenu pod budowę odcinka S7 Załuski-Modlin oraz umożliwia Mostostalowi Warszawa rozpoczęcie prac (po przekazaniu placu budowy przez GDDKiA). Dla dotychczasowych właścicieli nieruchomości to także rozpoczęcie procedur związanych z wypłatą odszkodowań, które prowadzi Wojewoda Mazowiecki.

– Nasz zespół inżynierów i projektantów we współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad opracował Dokumentację, dla której została wydana decyzja ZRID. Uzyskanie tej decyzji jest dowodem na wysokie doświadczenie całego mojego zespołu Budowy drogi S7 – mówi Sławomir Barczak, Dyrektor Obszaru Infrastruktury w Mostostalu Warszawa.

– Dzięki wydanej decyzji ZRID, po przekazaniu placu budowy przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, możemy niezwłocznie przystąpić do prac budowlanych. Będą one prowadzone z ograniczeniem do minimum utrudnień dla kierowców. Podczas robót będą oni mieli do dyspozycji po dwa pasy ruchu w każdym kierunku – mówi Paweł Tuszyński, Dyrektor Kontraktu.

S7 Załuski-Modlin

W skład zadania wchodzi budowa 12 km drogi ekspresowej S7 o przekroju dwujezdniowym z trzema pasami ruchu, która powstanie w miejscu obecnej drogi krajowej nr 7. Wybudowane zostaną dwa węzły drogowe: Załuski i Ostrzykowizna. Powstanie fragment nowego przebiegu drogi krajowej nr 62 w rejonie węzła Ostrzykowizna. Ponadto wybudowane zostaną drogi równoległe do obsługi przyległego terenu, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W celu zminimalizowania utrudnień dla kierowców, prace budowlane bedą prowadzone bez ograniczenia możliwości korzystania z obecnej drogi. Podczas robót kierowcy będą mieli do dyspozycji po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. W tym celu w pierwszej kolejności zostanie wybudowany lokalny układ drogowy.

  • Data podpisania kontraktu: 09 lipca 2020 roku
  • Wartość umowy: 635,06 mln PLN brutto.
  • Termin realizacji: 45 miesięcy; do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca), do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca).