Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Odcinek DK 2 w naszych rękach

12 stycznia 2010

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 12 stycznia powierzyła nam przebudowę drogi krajowej nr 2 na odcinku Zakręt – Mińsk Mazowiecki.

Na realizację inwestycji mamy czas do końca listopada 2010 roku. Przebudowa drogi o długości ok. 20,5 km obejmie: roboty rozbiórkowe, wzmocnienie nawierzchni, stworzenie na drodze głównej dodatkowych pasów ruchu, budowę zatok i dojść autobusowych, poprawę odwodnienia poprzez odnowę rowów przydrożnych i budowę kanalizacji deszczowej, budowę przepustu żelbetowego, remont wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi oraz przejazdu gospodarczego w miejscowości Dębe Wielkie.

Rozpoczęcie prac planowane jest pod koniec stycznia. Wartość kontraktu to 89,7 mln zł.