Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Obwodnica Strzyżowa oficjalnie otwarta!

03 lutego 2020

31 stycznia 2020 r. oficjalnie otwarto obwodnicę Strzyżowa - zadanie, które konsorcjum Mostostalu Warszawa i Mostostalu Kielce realizowało w latach 2018-2019.

W uroczystości wzięli udział m.in.: Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury, Rafał Weber, Wiceminister Infrastruktury, Grzegorz Puda, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego, Jolanta Sawicka, wicewojewoda podkarpacka, Bogdan Rzońca, poseł do Parlamentu Europejskiego, Kazimierz Gołojuch, poseł na Sejm RP, Bogdan Żybura - starosta strzyżowski, Waldemar Góra, Burmistrz Strzyżowa, Piotr Miąso, Dyrektor Naczelny Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, a także przedstawiciele Mostostalu Warszawa, m.in.: Sławomir Barczak, Dyrektor Obszaru Infrastruktury, Piotr Roszak, Dyrektor ds. Produkcji w Obszarze Infrastruktury i Marcin Mosek, Kierownik Kontraktu oraz Mostostalu Kielce: Wiktor Adach, Dyrektor Pionu Infrastruktury i Przemysław Wójcicki, Kierownik Budowy.

- Obwodnicę Strzyżowa otwieramy dzięki wspólnemu wysiłkowi konsorcjum firm Mostostal Warszawa oraz Mostostal Kielce. Dziękuję naszym pracownikom za zaangażowanie w ten Projekt. Dziękuję również wszystkim naszym partnerom oraz podwykonawcom za dobrą współpracę. W realizację tej ważnej dla nas inwestycji zaangażowaliśmy najlepszych inżynierów, którym chciałem złożyć szczere wyrazy uznania i gorące podziękowania - mówił Sławomir Barczak, Dyrektor Obszaru Infrastruktury w Mostostalu Warszawa. - Kolejny raz udowodniliśmy, że Mostostal Warszawa, a także Mostostal Kielce zaliczają się do grona najlepszych generalnych wykonawców w Polsce. To firmy, którym można ze spokojem powierzyć największe inwestycje, mając pewność, że zostaną one zrealizowane sprawnie, z najwyższą jakością i w terminie.

O obwodnicy

Obwodnica Strzyżowa jest częścią drogi wojewódzkiej nr 988. Budowa obwodnicy, zadanie, które zrealizowało konsorcjum Mostostalu Warszawa i Mostostalu Kielce, pozwoliło na przekierowanie ruchu tranzytowego poza centrum miasta Strzyżowa oraz usprawniło łączność drogową na odcinku Babica–Twierdza. Ponad sześciokilometrowa trasa jest jednojezdniową drogą klasy G z dwoma pasami ruchu o szerokości 3,5 m każdy. W ramach prac powstało 25 obiektów inżynierskich, w tym: mosty (3 na Wisłoku i po jednym obiekcie przez: rzekę Stobnica i potok Różanka), wiadukty drogowe oraz przepusty.

Szczegóły Kontraktu
Data podpisania umowy: 17.01.2017
Inwestor: Województwo Podkarpackie – Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich
Generalny wykonawca: Konsorcjum Mostostalu Warszawa (Lider) i Mostostalu Kielce (Partner)
Długość odcinka: 6,24 km
Klasa: G
Ilość pasów ruchu: 2
Szerokość pojedynczego pasa: 3,5 m
Liczba obiektów inżynierskich: 25
Wartość kontraktu: 98 mln zł brutto

31 stycznia 2020 r. oficjalnie otwarto obwodnicę Strzyżowa - zadanie, które konsorcjum Mostostalu Warszawa i Mostostalu Kielce realizowało w latach 2018-2019.

W uroczystości wzięli udział m.in.: Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury, Rafał Weber, Wiceminister Infrastruktury, Grzegorz Puda, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego, Jolanta Sawicka, wicewojewoda podkarpacka, Bogdan Rzońca, poseł do Parlamentu Europejskiego, Kazimierz Gołojuch, poseł na Sejm RP, Bogdan Żybura - starosta strzyżowski, Waldemar Góra, Burmistrz Strzyżowa, Piotr Miąso, Dyrektor Naczelny Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, a także przedstawiciele Mostostalu Warszawa, m.in.: Sławomir Barczak, Dyrektor Obszaru Infrastruktury, Piotr Roszak, Dyrektor ds. Produkcji w Obszarze Infrastruktury i Marcin Mosek, Kierownik Kontraktu oraz Mostostalu Kielce: Wiktor Adach, Dyrektor Pionu Infrastruktury i Przemysław Wójcicki, Kierownik Budowy.

Obwodnicę Strzyżowa otwieramy dzięki wspólnemu wysiłkowi konsorcjum firm Mostostal Warszawa oraz Mostostal Kielce. Dziękuję naszym pracownikom za zaangażowanie w ten Projekt. Dziękuję również wszystkim naszym partnerom oraz podwykonawcom za dobrą współpracę. W realizację tej ważnej dla nas inwestycji zaangażowaliśmy najlepszych inżynierów, którym chciałem złożyć szczere wyrazy uznania i gorące podziękowania - mówił Sławomir Barczak, Dyrektor Obszaru Infrastruktury w Mostostalu Warszawa. - Kolejny raz udowodniliśmy, że Mostostal Warszawa, a także Mostostal Kielce zaliczają się do grona najlepszych generalnych wykonawców w Polsce. To firmy, którym można ze spokojem powierzyć największe inwestycje, mając pewność, że zostaną one zrealizowane sprawnie, z najwyższą jakością i w terminie.

O obwodnicy

Obwodnica Strzyżowa jest częścią drogi wojewódzkiej nr 988. Budowa obwodnicy, zadanie, które zrealizowało konsorcjum Mostostalu Warszawa i Mostostalu Kielce, pozwoliło na przekierowanie ruchu tranzytowego poza centrum miasta Strzyżowa oraz usprawniło łączność drogową na odcinku Babica–Twierdza. Ponad sześciokilometrowa trasa jest jednojezdniową drogą klasy G z dwoma pasami ruchu o szerokości 3,5 m każdy. W ramach prac powstało 25 obiektów inżynierskich, w tym: mosty (3 na Wisłoku i po jednym obiekcie przez: rzekę Stobnica i potok Różanka), wiadukty drogowe oraz przepusty.

Szczegóły Kontraktu
Data podpisania umowy: 17.01.2017
Inwestor: Województwo Podkarpackie – Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich
Generalny wykonawca: Konsorcjum Mostostalu Warszawa (Lider) i Mostostalu Kielce (Partner)
Długość odcinka: 6,24 km
Klasa: G
Ilość pasów ruchu: 2
Szerokość pojedynczego pasa: 3,5 m
Liczba obiektów inżynierskich: 25
Wartość kontraktu: 98 mln zł brutto