Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Obwodnica Praszki w ciągu DK45 oficjalnie otwarta!

25 kwietnia 2023

25 kwietnia 2023 roku oficjalnie otwarto obwodnicę Praszki w ciągu DK45. Inwestycję zrealizował Mostostal Warszawa za kwotę 171,5 mln zł brutto.

W uroczystości wzięli udział m.in.: Rafał Weber, Wiceminister Infrastruktury, Sławomir Kłosowski, Wojewoda Opolski, lokalni samorządowcy, a także przedstawiciele Mostostalu Warszawa: Jorge Calabuig Ferre, Wiceprezes Zarządu oraz Krzysztof Michalak, Dyrektor Kontraktu.

- Z dumą oddajemy do użytku kolejną inwestycję zrealizowaną właśnie tutaj, w województwie opolskim. Chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy byli zaangażowani w kontrakt przez cały czas jego trwania. Szczególne wyrazy uznania należą się naszemu zespołowi wybitnych inżynierów. – mówi Jorge Calabuig Ferre, Wiceprezes Zarządu Mostostalu Warszawa. - Po raz kolejny udowadniamy, że jesteśmy jednym z najlepszych generalnych wykonawców w Polsce, który realizuje zadania sprawnie, jakościowo i w terminie.

aaa

Obwodnica przebiega z dala od terenów zabudowanych, zapewniając komfort i bezpieczeństwo ruchu oraz łącząc województwo wielkopolskie, opolskie i śląskie. Umożliwia dogodne skomunikowanie z terenami inwestycyjnymi zlokalizowanymi w sąsiedztwie drogi krajowej nr 45, wpływając na rozwój gospodarczy w całym województwie opolskim.

Inwestycja zrealizowana została w formule "zaprojektuj i wybuduj". Jest to droga jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu o nośności 11,5 t/oś. W ramach inwestycji powstało 10 obiektów mostowych, cztery ronda oraz zainstalowano urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przebudowana została infrastruktura techniczna (sieć wodno-kanalizacyjna, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna i urządzenia melioracyjne). Łączna długość obwodnicy wynosi 12,8 km.

Szczegóły dotyczące kontraktu:

  • Wartość umowy: 171,5 mln PLN brutto;
  • Termin realizacji: 36 miesięcy;
  • Maksymalny okres gwarancji: 10 lat.

Na zdjęciach:
(1) Zdjęcie główne: Jorge Calabuig Ferre, Wiceprezes Zarządu
(2) Zdjęcie w tekście: od lewej Emilia Stachulec, Asystentka Budowy, Marcin Drgas, Kierownik Robót, Kacper Szczepański, Kierownik Robót, Łukasz Turczyński, Kierownik Budowy, Jorge Calabuig Ferre, Wiceprezes Zarządu, Krzysztof Michalak, Dyrektor Kontraktu, Robert Cichy, Kierownik Robót, Michał Wiśniowski, Kierownik Robót i Agnieszka Brzęczek, Specjalista ds. Rozliczeń.

Fot. MW