Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Obwodnica Opalenicy już przejezdna!

17 lipca 2014

Mostostal Warszawa zakończył właśnie budowę obwodnicy miasta Opalenica i 16 lipca nastąpiło jej uroczyste otwarcie. Nowa droga biegnie od skrzyżowania ulicy Pożaryńskiej i Nowotomyskiej do rejonu skrzyżowania ulicy Bukowej i Poznańskiej.

Trasa jest zlokalizowana po południowej stronie miasta i przebiega poza terenami zabudowanymi, przecinając obszary użytkowane rolniczo oraz lasy. Całkowita wartość projektu to 43,7 mln zł, przy czym 37,1 mln zł to środki unijne z Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2007-2013. Pozostała kwota pochodziła z budżetu województwa wielkopolskiego.
Zakres naszych prac objął zaprojektowanie i budowę obwodnicy miasta Opalenica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307 Poznań - Buk - Opalenica - Bukowiec, jako drogi klasy "G". Nowa obwodnica, o długości 5,6 km, składa się z dwóch pasów ruchu o łącznej szerokości 7 m.
W ramach przedsięwzięcia wykonaliśmy:
jezdnię z dwoma pasami ruchu z poszerzeniami na dodatkowe pasy - długość 5,6km;
skrzyżowania typu rondo – 3szt.;
skrzyżowania skanalizowane – 5szt.;
wiadukt kolejowy;
most przez rzekę Mogielnica;
przejścia dla zwierząt – 5 szt.;
drogi serwisowe od S1 do S7
chodniki i ścieżki rowerowe;
przebudowę sieci gazowych;
przebudowę linii NN SN i WN;
przebudowę infrastruktury kolejowej;
przebudowę wod. kan. i teletechnikę;
ekrany dźwiękochłonne.
Kontrakt, z uwagi na jego charakter – czyli „projektuj i buduj” – dał Nam ogromną satysfakcję, choć z pewnością nie należał do najłatwiejszych realizacji tego typu – powiedział Krzysztof Michalak – Kierownik Kontraktu.