Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Obwodnica Kielc zgłoszona do odbiorów

22 lipca 2013

Konsorcjum Mostostalu Warszawa SA i Acciony Infrastruktura kończy największy kontrakt drogowy w historii regionu świętokrzyskiego.Obwodnica Kielc jest już w całości przejezdna dla kierowców.

Konsorcjum Mostostal Warszawa i Acciony Infrastruktura rozpoczęło dziś procedurę odbiorową Obwodnicy Kielc. Wystąpiliśmy z wnioskiem do Inżyniera Kontraktu o Świadectwo Przejęcia w zakresie umożliwiającym uzyskanie decyzji o Pozwoleniu na użytkowanie przez Zamawiającego.
Zakończyliśmy prace zasadnicze na ciągu głównym w zakresie umożliwiającym korzystanie z dwóch jezdni od węzła Północ do Chęcin i wszystkich relacji skrętnych na 3 węzłach Kielce Zachód, Jaworznia i Chęciny – mówi Artur Raczak, Dyrektor Departamentu Infrastruktury Mostostalu Warszawa.

Nie oznacza to jednak, że nasi inżynierowie znikną z terenu budowy
– dodaje Sebastian Bogaczyk, Kierownik Budowy Mostostalu Warszawa - Na jezdniach i w pasie rozdziału, w najbliższym czasie będą obecne jeszcze ekipy budowlane wykonujące roboty dodatkowe i porządkowe. Do ich zadań należą m.in. usunięcie zaplecza budowy, rozplantowanie nadmiaru humusu, zamknięcie wyjazdów z dróg technologicznych i przejazdów awaryjnych, wykonanie okresowych przeglądów urządzeń, koszenie trawy czy prace spowodowane ulewnymi deszczami - naprawa rozmytych skarp, zamulonych rowów i zbiorników odparowujących.

Również na drogach dojazdowych konsorcjum prowadziło będzie roboty uzupełniające i dodatkowe nieuwzględnione wcześniej w dokumentacji, a których wykonanie wynika z uzgodnień z użytkownikami i właścicielami np. dodatkowe zjazdy, zarurowania rowów, dodatkowe furtki i wyjścia z ekranów akustycznych.

Porządkowanie obwodnicy potrwa do dwóch miesięcy.