Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Obwodnica Kielc bez ograniczeń

29 sierpnia 2013

Obwodnica Kielc zrealizowana przez konsorcjum Mostostalu Warszawa i Acciony Infrastruktury otrzymała pozwolenie na użytkowanie.

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał pozwolenie na użytkowanie Obwodnicy Kielc.
Na drodze obowiązuje docelowa organizacja ruchu.

Kontrakt realizowany na zlecenie kieleckiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zawarty został 1 września 2010 r. W ramach inwestycji konsorcjum Mostostalu Warszawa i Acciony Infrastruktury rozbudowało istniejącą drogę ekspresową S-7 do parametrów drogi dwujezdniowej na odcinku od węzła Wiśniówka do węzła Chęciny.
W zakresie prac znalazły się:
- rozbudowa istniejącej obwodnicy Kielc (od km 538+800 do km 561+661) do parametrów pełnego zakresu dwujezdniowej drogi ekspresowej klasy S 2/2 (docelowy przekrój drogi 2x3 m – przewidziano rezerwę terenu pod trzeci pas ruchu),
- przebudowa trzech węzłów (Kielce Południe, Kielce Jaworznia i Kielce Zachód), wlotów dróg poprzecznych i dojazdowych umożliwiających połączenie z istniejącą siecią dróg,
- przebudowa istniejących obiektów inżynierskich oraz budowę nowych (w tym przejść dla zwierząt),
- budowa dwóch Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP)- przebudowa systemu odwodnienia drogi, oświetlenia, infrastruktury technicznej,
- wyburzenia obiektów kubaturowych kolidujących z zakresem inwestycji,
- budowa urządzeń ochrony środowiska.

Inwestycja obejmuje budowę 22,8 km dwupasmowej drogi ekspresowej, 3 węzłów drogowych, 86 obiektów inżynierskich - w tym mosty, wiadukty, przepusty, przejścia dla pieszych i zwierząt, oraz towarzyszącej infrastruktury sieciowej – podsumowuje Artur Raczak, Dyrektor Departamentu Infrastruktury Mostostalu Warszawa.
Elementem realizowanej inwestycji jest m.in. Węzeł Kostomłoty – największy w województwie świętokrzyskim i jeden z największych węzłów drogowych w Polsce, który łączy drogę ekspresową S-7 z drogą krajową nr 74.
Na szczególną uwagę zasługuje także wykonanie największego przejście dla zwierząt w województwie świętokrzyskim – obiekt PZ-15. – dodaje Sebastian Bogaczyk, Kierownik Projektu z Mostostalu Warszawa. - Rodzaj zastosowanej konstrukcji to dwukomorowy przepust łukowy gruntowo-powłokowy. Dzięki niemu przejście jest wygodne dla jego użytkowników i atrakcyjne pod względem estetycznym. Dzięki roślinności, którą zostanie pokryte wpisze się w przyległy teren.

Obwodnica Kielc to największy kontrakt drogowy regionu świętokrzyskiego. Jego wartość wyniosła około 647 mln zł brutto.