Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Nowy Prezes Zarządu

22 maja 2012

Marek Józefiak od 1 czerwca 2012 przejmie stery w Spółce obejmując stanowisko Prezesa Zarządu Mostostal Warszawa SA.

Rada Nadzorcza Mostostal Warszawa SA na posiedzeniu w dn. 21 maja 2012 br. powołała Pana Marka Józefiaka na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki. Nowy prezes rozpocznie swoje urzędowanie w dn. 1 czerwca 2012 r. po wygaśnięciu kadencji dotychczasowego kierownictwa.

Marek Józefiak przechodzi do Mostostalu Warszawa z firmy doradztwa biznesowego Ernst & Young gdzie był Partnerem i zajmował się rynkiem telekomunikacyjnym, energetycznym oraz projektami infrastrukturalnymi. Wcześniej piastował stanowisko Prezesa Telekomunikacji Polskiej SA, a także szefował PTK Centertel, gdzie był odpowiedzialny za wprowadzenie firmy na rynek oraz sukces marki Idea (Orange).

Komunikat prasowy