Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Nowy magazyn w gdyńskim porcie!

05 maja 2015

Mostostal Warszawa oddał do użytku czterokomorowy magazyn zbożowy o pojemności 60 tysięcy ton w Porcie Gdynia przy Nabrzeżu Śląskim. Inwestycja o wartości 26 milionów złotych, ma przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności gdyńskiego terminalu masowego.

W nowo wybudowanym obiekcie magazynowym, stanowiącym zasadniczą część bazy paszowo - zbożowej na terenie Morskiego Terminalu Masowego Gdynia, przechowywana będzie śruta sojowa - podstawowy element służący do produkcji pasz. W ramach inwestycji przebudowano także istniejący magazyn zbożowy, tak by zapewnić płynne funkcjonowanie obu obiektów.

„Nowy magazyn to w rzeczywiście cztery komory żelbetonowe o wymiarach 60 na 154 metry wraz z przybudówkami: socjalną, sprężarkownią, rozdzielnią elektryczną, stacją transformatorową, węzłem sanitarnym, placami manewrowymi i infrastrukturą podziemną. Magazyn o wysokości około 35 metrów wyposażony jest w urządzenia technologiczne do przyjmowania śruty bezpośrednio ze statku i wydawania na samochody poprzez cztery stanowiska załadowcze.” – powiedział Marek Jabłoński, Kierownik Kontraktu Mostostal Warszawa.

Zespół urządzeń transportujących śrutę, czyli przenośniki taśmowe, kubełkowe i łańcuchowe wraz z wieżą technologiczną, z dwoma wagami przesypowymi, pozwalają na uzyskanie wydajności dwóch linii technologicznych przy rozładunku statku sięgającej nawet 1 200 ton na godzinę. Natomiast każde ze stanowisk załadunku, wyposażone w wagi zbiornikowe i rękawy załadunkowe wraz z filtrami absorbującymi pyły, pracuje z wydajnością 300 ton na godzinę. Stworzona w pobliżu nowego obiektu linia technologiczna, do załadunku i opróżniania magazynu, jest przyjazna dla środowiska, bowiem na wszystkich taśmociągach w punktach zrzutu śruty zainstalowane zostały filtry ograniczające pylenie. W nowym magazynie prowadzony jest również pełen monitoring procesu technologicznego – uruchamianie i kontrolowanie pracy urządzeń następuje z centrum dyspozytorskiego za pośrednictwem komputera.

Po stronie Mostostal Warszawa w prace zaangażowany był zespół pod Dyrekcją Macieja Sasaka w składzie: Marek Jabłoński (Kierownik Kontraktu), Jarosław Stobba (Kierownik Robót) oraz Maciej Nowaczyk, Marta Odjas, Jędrzej Faściszewski, Adrian Choromański. Zakłada się, że nowo wybudowany obiekt przyczyni się do zwiększenia obrotów zboża i pasz Morskiego Terminalu Masowego Gdynia.