Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Nowy kontrakt w Rybniku

05 maja 2010

Mostostal Warszawa wybuduje północną obwodnicę Rybnika. Inwestycja znacznie poprawi układ komunikacyjny miasta.

Nowa obwodnica pozwoli na przekierowanie ruchu tranzytowego, przebiegającego obecnie przez ścisłe centrum, na obrzeża Rybnika.
Zadanie, obejmujące odcinek od ul. Budowlanych do ronda na skrzyżowaniu ul. Rudzkiej i Podmiejskiej, podzielone jest na dwa etapy:
• etap I – od ul. Budowlanych do ul. Borowej,
• etap II – od ul. Borowej do ul. Rudzkiej.
Na wykonanie całości Mostostal Warszawa ma czas do 31 października 2011 r. Wartość umowy wynosi 12,7 mln zł, z czego 67% pokrywa dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.