Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Nowy kontrakt w Białymstoku

27 sierpnia 2013

Mostostal Warszawa wybuduje w formule "pod klucz" Układ Odzysku Ciepła ze spalin kotła biomasowego K6 dla Elektrociepłowni Białystok.

Mostostal Warszawa podpisał wczoraj kontrakt na budowę w formule "pod klucz" Układu Odzysku Ciepła ze spalin kotła biomasowego K6 w Białymstoku.

Inwestycja zrealizowana zostanie w konsorcjum z firmą Radscan Intervex Polska Sp. z o.o. Mostostal Warszawa, który jest liderem konsorcjum odpowiadał będzie za prace budowlane, dostawę konstrukcji stalowych i rurociągów oraz montaż mechaniczny. Zakres prac naszego partnera obejmie: technologię, dostawy głównych urządzeń, zakres elektryczny i automatyki (AKPiA) oraz rozruch instalacji.

Zainstalowany w Elektrociepłowni Układ Odzysku Ciepła będzie pierwszą w Polsce instalacją odzysku ciepła ze spalin mokrych. Instalacja pozwoli zaoszczędzić traconą dotychczas do atmosfery energię, w postaci gazów spalinowych wyrzucanych przez komin.
Zwiększy produkcję ciepła w kogeneracji poprzez zmniejszenie tzw. "straty wylotowej". Odzysk energii polegać będzie na odebraniu ciepła skraplania wilgoci zawartej w spalinach i przekazaniu do sieci ciepłowniczej. Moc nominalna instalacji to 18,4 MW. Przewidywana roczna produkcja ciepła to 385.697 GJ.
Technologia ta, jest stosowana z powodzeniem w Skandynawii w spalarniach śmieci i kotłach opalanych biomasą.

Kontrakt o wartości 31,36 mln zł brutto zrealizowany zostanie do końca 2014.