Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Nowy kontrakt Regionu Południowego

21 stycznia 2013

Mostostal Warszawa podpisał umowę z Akademickim Centrum Komputerowym Cyfronet AGH w Krakowie. Budowa nowej Hali Maszyn rozpocznie się już za tydzień.

Trzykondygnacyjna Hala Maszyn uzupełni dotychczasową infrastrukturę Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie – budynek Akademickiego Centrum Komputerowego CYFRONET. Przemieszczanie się między obiektami umożliwi łącznik o długości 16 m znajdujący się na wysokości półpiętra istniejącego budynku.

Kontrakt wart blisko 11 mln zł brutto zrealizujemy do końca marca 2014 r.
Przekazanie placu budowy przez Inwestora odbędzie się 28 stycznia (dwa tygodnie po podpisaniu umowy).

Charakterystyczne parametry techniczne:
Kubatura: 11 030,41 m³
Powierzchnia: 1 916,70 m²
Wysokość:14,08 m
Długość: 52,40 m
Szerokość:14,43 m
Powierzchnia zabudowy1 492,14 m² w tym:
- projektowana762,19 m²
- istniejąca729,95 m²
Powierzchnia utwardzeń z kostki: 2259,88 m²
Tereny zielone niestabilizowane: 1 088,98 m²

Hala Maszyn jest kolejną, po Centrum Informatyki, inwestycją jaką Mostostal Warszawa realizuje dla Akademii Górniczej w Krakowie.