Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Nowy kontrakt na budowę hali wielofunkcyjnej w Łodzi

04 stycznia 2006

Mostostal Warszawa S.A. jako Partner konsorcjum: BHx+VARITEX S.A. - Mostostal Warszawa S.A. - Mostostal Puławy S.A. zawarł z Miastem Łódź umowę na wykonanie stanu surowego hali wielofunkcyjnej w Łodzi.

Nowy kontrakt na budowę hali wielofunkcyjnej w Łodzi - 4 stycznia 2006

Mostostal Warszawa S.A. jako Partner konsorcjum: BHx+VARITEX S.A. - Mostostal Warszawa S.A. - Mostostal Puławy S.A. zawarł z Miastem Łódź umowę na wykonanie stanu surowego hali wielofunkcyjnej w Łodzi. Poza powyższym etapem prace obejmą również wykonanie przyłączy wodnych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz niezbędnych instalacji wewnętrznych tj.: elektryczne, wodno-kanalizacyjne oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Nowy obiekt pomieści 10 tys. osób, jego powierzchnia całkowita wyniesie 27,5 tys. m2, natomiast kubatura naziemna 385 tys. m3. Średnica konstrukcji zadaszenia hali w rzucie koła będzie miała długość 140 m., natomiast przekrycie zaprojektowano w formie wycinka prętowej stalowej kopuły kulistej. Dach zostanie pokryty blachą aluminiową, a pozostałe elementy zaplanowano jako żelbetowe.

Za wykonanie przedmiotu umowy Konsorcjum otrzyma wynagrodzenie w wysokości 69,54 mln zł. Udział Mostostalu Warszawa S.A. wraz z Mostostalem Puławy S.A. w Konsorcjum wynosi 49%. Kontrakt zostanie zakończony do 30 sierpnia 2007.