Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Nowy kontrakt Mostostalu Warszawa: Uciepłownienie bloku 10 w Elektrowni Łagisza

06 września 2018

5 września br. Mostostal Warszawa i Tauron Wytwarzanie zawarły kontrakt na uciepłownienie bloku 10 w Elektrowni Łagisza w Będzinie wraz z dostosowaniem układu wyprowadzenia ciepła.

Instalacja związana z uciepłownieniem bloku 10 zabezpieczy dostawy ciepła dla rejonu zasilania Elektrowni Łagisza. Do tej pory wykorzystywana w rejonie energia cieplna pochodziła ze stacji ciepłowniczych zasilanych przez bloki nr 6 i 7. W 2019 r. przewiduje się wyłączenie tych obiektów z eksploatacji.

- Inwestycje, które realizujemy w obszarach energetyki i ciepłownictwa, oprócz oczywistych walorów ekonomicznych, mają znaczenie również dla ochrony środowiska. Uciepłownienie bloku 10 w Elektroni Łagisza pozwoli na odzyskanie i zagospodarowanie wcześniej niewykorzystywanej energii cieplnej - mówi Jorge Calabuig Ferre, Wiceprezes Zarządu Mostostalu Warszawa.

Zadanie Mostostalu Warszawa polega na zabudowie i wykonaniu połączeń technologicznych oraz wymienników ciepła o łącznej mocy cieplnej 150 MWt, a także budowie rurociągów ciepłowniczych łączących projektowane wymienniki ciepła z istniejącą siecią wody grzewczej na terenie elektrowni oraz modernizację istniejącej centralnej stacji ciepłowniczej. Instalacja pozwoli na wykorzystanie pary z układu przepływowego turbiny elektrowni do produkcji ciepła grzewczego.

- To kolejny kontrakt Mostostalu Warszawa, w którym będziemy mogli pokazać nasze unikalne kompetencje związane z budownictwem energetycznym. Silna marka Mostostalu Warszawa jest związana z prowadzonymi z sukcesem projektami, zarówno dużymi, jak budowa bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole, jak i mniejszymi, na przykład budową rezerwowej ciepłowni w Stalowej Woli - mówi Paweł Żbikowski, Dyrektor Obszaru Energetyki i Przemysłu w Mostostalu Warszawa.

Uciepłownienie bloku 10 w Elektrowni Łagisza to kolejny kontrakt Mostostalu Warszawa związany z budownictwem energetycznym. W sierpniu br. spółka podpisała umowę na budowę rezerwowego źródła ciepła w Elektrociepłowni Stalowa Wola.

Szczegóły kontraktu
Wartość umowy: 66,08 mln PLN brutto
Termin realizacji: 15 m-cy od momentu podpisania kontraktu
Termin płatności: w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej przez Spółkę faktury
Okres gwarancji wynosi 24 miesiące - Okres Podstawowy, oraz 60 miesięcy - Okres Wydłużony
Zabezpieczenie należytego wykonania: 10 % wartości umowy.