Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Nowi członkowie Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie

09 lutego 2015

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie to nieformalne zrzeszenie wiodących na polskim rynku firm generalnego wykonawstwa, zawiązane w 2010 roku, które za podstawowy cel postawiło sobie wyeliminowanie wypadków śmiertelnych na polskich budowach. Mostostal Warszawa SA jest jednym z Sygnatariuszy-Założycieli Porozumienia. W zeszłym tygodniu do grona firm zaangażowanych społecznie na rzecz poprawy warunków pracy, dołączyło dwóch nowych członków: firmy Unibep SA i Erbud SA.

Dotychczas Porozumienie skupiało osiem firm: Bilfinger Berger, Budimex, Hochtief Polska, Mostostal Warszawa, Mota-Engil Central Europe, Polimex Mostostal, Skanska oraz Warbud.
5 lutego 2015 roku do grona sygnatariuszy dołączyły dwie firmy budowlane – Erbud SA i Unibep SA, które wesprą Porozumienie w działaniach zmierzających do poprawy bezpieczeństwa w branży budowlanej.
Powody przystąpienia do Porozumienia oddaje wypowiedź Zarządu Erbudu:
„Erbud SA jest jedną z największych firm budowlanych w Polsce, osiągnięcie tej pozycji było możliwe dzięki stabilnemu rozwojowi, jakości i terminowości realizacji projektów a także wdrażaniu i utrzymywaniu najwyższych standardów w zakresie bezpieczeństwa pracy. Zostając sygnatariuszem Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie liczymy na wymianę doświadczeń między Partnerami oraz wypracowanie dla całej branży budowlanej wspólnych, jak najwyższych standardów bezpieczeństwa”.

Podobną motywację ma Zarząd spółki Unibep:
„Przez wiele lat staraliśmy się, aby bezpieczeństwo pracy na naszych budowach było wizytówką całej Grupy Unibep S.A. Zdajemy sobie sprawę z tego, że to priorytet nie tylko nasz, ale i całej branży. Przystępując do Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie chcemy wypracować wspólnie dobre praktyki. W naszej pracy życie jest wartością nadrzędną. Za sukcesem każdej firmy stoi człowiek. I niezależnie, w której z nich pracuje, ma być bezpieczny. Każde potencjalnie uratowane życie na budowie będzie sukcesem nas wszystkich. Wypracujmy więc razem najwyższe standardy bezpieczeństwa na budowach. Razem możemy więcej!”

- Bardzo się cieszymy z przystąpienia do Porozumienia Erbudu i Unibepu. Jesteśmy otwarci na inne firmy, które będą wdrażały wysokie standardy bezpieczeństwa w budownictwie propagowane przez Porozumienie – powiedział Dariusz Blocher, prezes Zarządu Budimeksu SA, pełniącego obecnie prezydencję w Porozumieniu dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. - Każdy nowy członek zwiększa zakres wprowadzanych na rynku budowlanym zmian - dodał.

Działalność Porozumienia koncentruje się nie tylko na grupie sygnatariuszy, którzy zatrudniają ponad 20 tys. pracowników i realizują kilka tysięcy kontraktów na terenie całego kraju, ale także na licznej grupie podwykonawców, którzy stanowią do 70 proc. sił realizujących daną inwestycję.

Bardzo istotne w dążeniu do podniesienia bezpieczeństwa pracy w branży budowlanej jest także wsparcie organizacji związanych z branżą budowlaną, takich jak Główny Inspektor Pracy, Państwowa Inspekcja Pracy, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Związek Zawodowy „Budowlani”, Polski Związek Pracodawców Budownictwa, Sekretariat Budownictwa i Przemysłu Drzewnego NSZZ “Solidarność” oraz Polska Izba Inżynierów Budownictwa. W październiku 2014 roku do grona wspierających Porozumienie dołączył Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a miesiąc później Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Porozumienia:
http://www.porozumieniedlabezpieczenstwa.pl/