Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Nowe zlecenie dla Mostostalu Warszawa

13 sierpnia 2010

Mostostal Warszawa rozbuduje Małopolskie Centrum Reumatologii, Immunologii i Rehabilitacji Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla przy krakowskiej Al. Focha 33.

Inwestycja finansowana jest ze środków Województwa Małopolskiego. Obejmuje roboty budowlane polegające na rozbudowie, przebudowie i częściowej rozbiórce budynku, wraz z instalacjami wewnętrznymi: wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacją mechaniczną, klimatyzacją, elektryczną, teletechniczną, gazową, gazów medycznych, a także przyłączami zewnętrznymi: wodno-kanalizacyjnymi, gazu i elektrycznymi oraz budowę zjazdów i drogi wewnętrznej z parkingami.

Zakres prac rozbiórkowych to:

• wyburzenie i rozbiórka zewnętrznego szybu windy,
• wyburzenie i rozbiórka ścian działowych i konstrukcyjnych w istniejącym budynku,
• wyburzenie i rozbiórka ścian konstrukcyjnych oraz części dachu przy przebudowie istniejącej klatki schodowej oraz wykonaniu nowego wewnętrznego szybu windowego,
• zabezpieczenie sąsiednich posesji w ramach wykonania robót budowlanych związanych z rozbiórką i wyburzeniami.

Roboty budowlane polegają natomiast na przebudowie istniejącego budynku z przeznaczeniem na:

• garaż i pomieszczenia techniczne w kondygnacji przyziemia,
• fizykoterapię, zakład diagnostyki obrazowej z RTG stacjonarnym i rezonansem magnetycznym, szatnie personelu i pacjentów, pomieszczenia techniczne, magazyn bielizny brudnej, magazyn odpadów medycznych połączony bezpośrednio dźwigiem towarowym z blokiem operacyjnym na niskim parterze,
• przychodnię z gabinetami lekarskimi, izbę przyjęć dla pacjentów przyjmowanych na oddziały łóżkowe, oddział dzienny rehabilitacji z pokojem wypoczynkowym po zabiegach, fizykoterapię, krioterapię na parterze,
• 2 oddziały po 27 łóżek z zapleczami na 1 piętrze,
• 1 oddział 17 łóżek oraz salę pooperacyjną czterostanowiskową, blok operacyjny z dwoma salami operacyjnymi z pełnym zapleczem na 2 piętrze.

Charakterystyka ogólna istniejącego i projektowanego budynku:

• pow. zabudowy istniejącego budynku: 911,95 m2,
• pow. zabudowy projektowanego bud. 948,35 m2,
• pow. całości: 1860,30 m2,
• pow. użytkowa 6897,36 m2,
• kubatura: 31210 m3,
• wysokość 14,45 m.

Wartość inwestycji to 20,6 mln zł brutto.