Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Nowe wiadukty drogowe

01 marca 2010

Mostostal Warszawa podpisał dziś umowę z PKP Polskie Linie Kolejowe na budowę dwóch wiaduktów drogowych.

Przetarg pod nazwą:
"Wykonanie robót budowlanych dla budowy nowych skrzyżowań dwupoziomowych – likwidacja przejazdów w poziomie szyn w obszarze LCS Nasielsk.
Zadanie 9 - wiadukt kolejowy w km 57,213 oraz wiadukt drogowy w km 61,607.
Zadanie 10 - wiadukty drogowe w km 63,953 oraz w km 70,225".
dopuszczał składanie ofert częściowych.
Wygraliśmy realizację zadania nr 10. Obejmuje ono wykonanie dwóch wiaduktów drogowych w ramach kompleksowej modernizacji infrastruktury linii kolejowej nr 9 na odcinku Warszawa Wschodnia - Nasielsk. Termin realizacji inwestycji to 12 miesięcy od daty rozpoczęcia budowy. Wartość kontraktu:7,86 mln euro brutto.