Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Nowe możliwości!

17 grudnia 2013

Mostostal Warszawa uzyskał Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego I stopnia. Uzyskany Certyfikat to możliwość uczestniczenia w większej ilości przetargów niż dotychczas.

Dzięki Świadectwu Bezpieczeństwa Przemysłowego I stopnia Mostostal Warszawa może bez ograniczeń, samodzielnie brać udział w  przetargach związanych z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli POUFNE.