Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Nowe kontrakty w Lubelskiem

17 lutego 2011

Mostostal Warszawa powiększył swój portfel zleceń o dwa nowe kontrakty: adaptację budynku kina LOT na potrzeby Centrum Kultury w Świdniku oraz przebudowę skrzyżowania al. Solidarności z ul. Dolną 3-go Maja i ul. B. Prusa w Lublinie.

Centrum Kultury w Świdniku
Umowa z zamawiającym, Gminą Miejską Świdnik, została zawarta 11 lutego. Jej wartość to 11,5 mln zł brutto. Budowa zostanie ukończona do 31.10.2012 r.

Istniejący budynek kina „Lot” znajduje się w centrum Świdnika przy ul. Lotników Polskich 22. Obiekt został wybudowany w latach 60-tych XX wieku.

W ramach umowy Mostostal wykona następujące prace:

Etap I - obejmuje budowę nowego budynku, roboty konstrukcyjne wzmacniające w istniejącym budynku kina LOT, budowę sieci i przyłączy oraz dojść, dojazdów i miejsc postojowych.
• pow. zabudowy - ok. 880 m2
• pow. użytkowa - ok. 1540 m2
• kubatura - ok. 8500 m3
• ilość miejsc postojowych - 58 szt.
Etap II - obejmuje przebudowę i remont kapitalny istniejącego budynku kina LOT.
• pow. zabudowy istniejącego budynku - ok. 990 m2
• pow. użytkowa - ok.1180 m2
• kubatura - ok.7370 m3


Przebudowa skrzyżowania: al. Solidarności - ul. Dolna 3-go Maja - ul. B. Prusa w ciągu DK 12,17 w Lublinie

Umowa została zawarta 11 lutego br. z Urzędem Miasta Lublin. Jej wartość to 5,4 mln zł brutto, a termin wykonania 30.11.2011 r.

W ramach kontraktu Mostostal Warszawa wykona następujące prace:
1. Branża drogowa
- przebudowa skrzyżowania, zmiana geometrii poprzez poszerzenie i likwidację przewiązek, wykonanie nawierzchni, wykonanie ścieków przykrawędziowych, wzmocnienie nawierzchni,
- budowa zatoki autobusowej,
- wprowadzenie nowej organizacji ruchu,
- budowa nowej akomodowej sygnalizacji świetlnej,
2. Przebudowa oświetlenia drogowego,
3. Przebudowa kanalizacji deszczowej.

Obydwa kontrakty poprowadzi Region Centralny – Oddział Lublin.