Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Nowe kontrakty w budownictwie ogólnym

30 czerwca 2008

Apsys Polska, jako inwestor i Mostostal Warszawa S.A. jako główny wykonawca podpisanego 30 czerwca 2008 roku kontraktu „Rozbudowa Centrum Handlowego Wzgórze w Gdyni” byli gospodarzami konferencji prasowej, która odbyła się w restauracji Baazar w Warszawie w tym samym dniu.

Kontrakt opiewający na kwotę 235 milionów złotych netto jest jednym z największych kontraktów w branży kubaturowej zawartych w tym roku w Polsce. Mostostal odpowiedzialny będzie za zrealizowanie stanu surowego zamkniętego Centrum Handlowego „Wzgórze” zlokalizowanego w dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Prace wchodzące w skład kontraktu to przygotowanie projektu wykonawczego, wykonanie robót ziemnych, kanalizacji podposadzkowej, robót żelbetowych i murowych, wykonanie konstrukcji stalowej dachu wraz z pokryciem oraz elewacji szklanej i posadzki. 
Mostostal został wyłoniony jako wykonawca tego projektu spośród 13 kandydatów. Jak podkreślił wiceprezes firmy Apsys Polska Rafał Twarowski jednym z najważniejszych kryteriów wyboru, oprócz ceny, była jakość oferowanych usług, a Mostostal dzięki swojemu doświadczeniu w różnych segmentach rynku oraz potencjale wykonawczym jest firmą, która najlepiej wywiąże się z realizacji tego obiektu.
Projekt budowy Centrum Handlowego „Wzgórze”, będzie pierwszym kontraktem bezpośrednio nadzorowanym przez niedawno otwarty oddział Mostostalu w Gdańsku. W swoim wystąpieniu Prezes Mostostalu Warszawa Jarosław Popiołek przypomniał, że strategia firmy, nastawionej na wykorzystanie zasady synergii w kształtowaniu polskiego rynku budowlanego, zakłada wzmacnianie obecności Mostostalu na rynkach lokalnych oraz rozwój współpracy z partnerami między innymi w Trójmieście oraz na Pomorzu.
Roboty rozpoczną się w sierpniu 2008 i zakończą w lutym 2010, a samo otwarcie obiektu planowane jest przez inwestora na 8 marca 2010.
Nie tylko Spółka dominująca może pochwalić się nowymi kontraktami. W dniu 26 czerwca 2008, Wrobis S.A. podpisał kontrakt na realizację projektu „Budowa 5 budynków mieszkalnych wielorodzinnych we Wrocławiu przy ul. Wileńskiej (Zadanie Brochów I i II)” dla TBS Wrocław Sp. z o.o. Zakres robót przewidzianych w ramach generalnego wykonawstwa obejmować będzie wykonanie pięciu czterokondygnacyjnych, nie podpiwniczonych budynków krytych dachem dwuspadowym. Łącznie Wrobis wybuduje 313 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej prawie 15 tysięcy m2. Wartość netto kontraktu, którego realizacja przewidziana jest w okresie od lipca 2008 do stycznia 2010, wyniesie ponad 55 milionów złotych.