Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Nowe kontrakty Mostostalu Warszawa

03 kwietnia 2013

Mostostal Warszawa zrealizuje kolejne inwestycje w Gdyni oraz Tychach. Łączna wartość podpisanych wczoraj kontraktów wynosi 40 mln zł.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA powierzył naszej Firmie „Budowę magazynu śruty i zbóż przy Nabrzeżu Śląskim na terenie ZMPG SA w Gdyni.”
Mostostal Warszawa wybuduje czterokomorowy magazyn – baterie silosów, do składowania śruty
i zbóż o powierzchni całkowitej 9 300 m² i kubaturze całkowitej 220 tys. m³ wraz z mechanizacją załadunku oraz wyładunku magazynu nr 26 w Porcie Gdynia.
Budowa nowego obiektu Regionu Północnego Mostostalu Warszawa zakończy się 30 czerwca 2014 r.
Wartość kontraktu to 25,8 mln zł brutto.

Drugim z podpisanych kontraktów jest „Budowa tunelu pod Drogą Krajową nr 1 w dzielnicy Wartogłowiec wraz z budową połączenia ul. Cmentarnej z ul. Goździków” dla Gminy Miasta Tychy.
Zakres prac na nowej budowie Regionu Południowego Mostostalu Warszawa obejmie:
- budowę drogi nr 1 – przejazd pod DK-1
- budowę i przebudowę ul. Skotnickiej
- przebudowę ul. Cmentarnej
- budowę skrzyżowania o ruchu okrężnym
(ul. Skotnicka / ul. Goździków) – małe rondo
- przebudowę drogi serwisowej – DK-2
- budowę tunelu pod drogą krajową DK-1 wraz z murami oporowymi.
Realizacja inwestycji o wartości 13,5 mln zł brutto potrwa 360 dni.

Pozyskane zlecenia to nie jedyne budowy Mostostalu w tych miastach. Do najbardziej prestiżowych należy obecnie rozbudowa Teatru Muzycznego w Gdyni oraz budowa stadionu miejskiego w Tychach.