Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Nowe kontrakty Grupy Mostostal Warszawa

08 czerwca 2009

Na przełomie maja i czerwca 2 spółki z naszej Grupy Kapitałowej pozyskały zlecenia o łącznej wartości blisko 130 mln złotych.

Dobrą passę zapoczątkował Mostostal Warszawa podpisując 28 maja z łódzkim oddziałem GDDKiA umowę na odnowę drogi krajowej nr 70. Zakres prac powierzany naszej firmie obejmuje modernizację w sumie około 16 km trasy wraz przebudową 2 przepustów na odcinkach: Łowicz – Skierniewice i Wola Pękoszewska – Huta Zawadzka. W Mostostalu za realizację zadania odpowiedzialny będzie Oddział Warszawa – Drogi. Wartość brutto zamówienia to 23,92 mln złotych.

To nie koniec drogowych zleceń naszej firmy. Mostostal Warszawa, jako lider konsorcjum z partnerem Accioną Infraestructuras 5 czerwca pozyskał od GDDKiA w Lublinie kontrakt na odnowę drogi krajowej nr 19 na odcinku Łukowisko – Międzyrzec Podlaski. Nad jego wykonaniem w Mostostalu czuwał będzie Oddział Lubelski – Drogi. Wynagrodzenie przewidziane dla naszej firmy to 24,96 mln złotych brutto.

Na początku czerwca Mostostal pozyskał jeszcze kontrakt na dobudowę bloku operacyjnego przy Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym w Lublinie. Kontrakt realizowany będzie w konsorcjum z firmami: Elektromeks Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe WAMACO Sp. z o.o. oraz EKBUD Sp. z o.o. Jego wartość to 48,95 mln zł brutto. Budowę z ramienia Mostostalu prowadziło będzie Biuro Regionalne Lublin.

Z kolei spółka zależna Mostostalu Warszawa – Wrobis S.A. 2 czerwca zawarła z firmą ICT Poland Sp. z o.o. umowę na budowę magazynu wyrobów gotowych wraz z obiektami towarzyszącymi w Kostrzynie nad Odrą. Powierzchnia użytkowa obiektu to 23 777,7 m². Za jego wykonanie Wrobis otrzyma wynagrodzenie w wysokości 30,07 mln zł brutto.