Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Nowa siedziba poznańskiej komendy miejskiej

28 sierpnia 2007

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu zleciła Mostostalowi Warszawa realizację przebudowy i remontu budynku przeznaczonego na nową siedzibę poznańskiej komendy miejskiej.

Uroczystość, na której doszło do zawarcia umowy odbyła się 28 sierpnia, w siedzibie inwestora. Przystosowanie budynku dla potrzeb Policji potrwa do końca czerwca 2009 roku.

Obecnie wydziały Komendy Miejskiej mieszczą się w kilku budynkach, zlokalizowanych w różnych częściach Poznania. Kompleksowa modernizacja oraz przebudowa przez Mostostal obiektu przy ulicy Szylinga 2 umożliwi przeniesienie wielu sekcji do nowej siedziby, co pozwoli usprawnić prace całej jednostki i wpłynie na poprawę obsługi mieszkańców Poznania. W budynku, po demontażu istniejących stropów, wykonane zostaną nowe, których powierzchnia wyniesie około 5 tys. m2. Wymienione zostaną węzły: sanitarne, instalacji, klimatyzacji i sygnalizacji przeciwpożarowej. Mostostal odpowiedzialny będzie za wszystkie prace wykończeniowe. Wykona również ogrodzenie oraz wjazd na terenie przylegającym do obiektu. Wartość brutto kontraktu to około 40,66 mln złotych. Nad prawidłowym przebiegiem realizacji nowej siedziby komendy miejskiej czuwać będzie poznańskie biuro regionalne Mostostalu Warszawa.