Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Nowa pompownia dla Pragi Południe

08 grudnia 2010

Zawarliśmy kontrakt z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.

Mostostal Warszawa podpisał dziś umowę na wykonanie zamówienia pn.
"Budowa pompowni przewałowej wód burzowych na kanale burzowym odprowadzającym wody z zespołu "Saska Kępa" wraz z infrastrukturą w Warszawie na terenie Dzielnicy Praga Południe".

Nowopowstała pompownia przewałowa wykonana zostanie jako komora w konstrukcji żelbetowej. Znajdą się w niej 4 pompy zatapialne. Dopływ i odpływ wód burzowych do pompowni z komory zasuw zlokalizowany zostanie przy pompowni na kanale burzowym. Ścieki tłoczone będą do komory rozprężnej, przylegającej do pompowni, rurociągami tłocznymi. Obiekt będzie w pełni bezobsługowy.

Kontrakt wart 12,56 mln zł zrealizujemy do 15 maja 2011 roku.