Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Nowa instalacja odsiarczania spalin dla ciepłowni w Gliwicach

12 lutego 2007

AMK Kraków, spółka zależna Mostostalu Warszawa wykona nową instalację odsiarczania spalin dla ciepłowni w Gliwicach. Umowę na realizację zadania krakowska spółka zawarła z Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. zo.o. 12 lutego bieżącego roku.

Instalacja powstanie w oparciu o technologię opracowaną przez AMK Kraków, którą firma z powodzeniem wykorzystywała przy budowie wcześniejszych instalacji. W gliwickiej ciepłowni powstaną dwie instalacje odsiarczania spalin, których funkcjonowanie oparte będzie na metodzie półsuchej. Pierwsza instalacja wykonana zostanie dla trzech kotłów WP-70, natomiast druga dla dwóch kotłów WR-25. Krakowska spółka wybuduje instalacje stosując metodę półsuchą wapienną "Dry Scrubbing" - własną technologię rozwijaną konsekwentnie przy realizacji wielu wcześniejszych instalacji. Nowoczesny proces technologiczny został doskonale opanowany, czego dowodem są liczne referencje. Podstawowymi zaletami technologii "Dry Scrubbing" są: oszczędność, niska energochłonność procesu, niskie zużycie wody technologicznej i sprzężonego powietrza, brak ścieków technologicznych, możliwość wykonania zasadniczych części instalacji ze zwykłej stali konstrukcyjnej bez kosztownych wykładzin antykorozyjnych, praktycznie całkowita absorpcja HCL i SO3. AMK Kraków będzie odpowiedzialne zarówno za realizację, jak i wykonanie projektu budowy instalacji. Firma po przekazaniu do eksploatacji nowych urządzeń przeprowadzi również odpowiednie szkolenia dla załogi ciepłowni. Wartość netto kontraktu to około 37,98 mln złotych, natomiast czas zakończenia realizacji przewidziany został na koniec czerwca 2008 roku.