Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Nowa – Stara Kotłownia

24 września 2013

Mostostal Warszawa zmodernizował zabytkowy budynek kotłowni Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. W „Starej Kotłowni” Centrum Edukacji Technologicznej prezentowane będą osiągnięcia uczelni z zakresu wdrożeń nowych technologii.

Umowa na realizację inwestycji na terenie olsztyńskiego miasteczka uniwersyteckiego Kortowo pt. Modernizacja i rozbudowa obiektu na Centrum Edukacji Technologicznej „Stara Kotłownia” o wartości 12,7 mln zł podpisana została 13 kwietnia 2011 roku.

Zaadaptowany do obecnych potrzeb uczelni budynek to zabytek techniki. Powstał w latach 1884-1889. Prace budowlane nadzorowane były przez Miejskiego Konserwatora Zabytków. By zachować dawny klimat i historyczną funkcję tego miejsca pozostawione zostały kotły La Monte’a i zsypy węglowe. Ponadto, Mostostal odrestaurował charakterystyczny ceglany krzywy komin kotłowni (o wys. 40 m), który służył wielu pokoleniom studentów kierunków inżynieryjnych do ćwiczeń geodezyjnych.

W pomieszczeniach piwnicy - uzyskanych poprzez podbijanie ścian i fundamentów – umieszczono grupowy węzeł ciepłowniczy o mocy 20,5 MW zasilający w energię cieplną 65 budynków zlokalizowanych w miasteczku akademickim.
Kubatura modernizowanego obiektu wynosi 12 780 m³, a powierzchnia użytkowa budynku 2329 m² .

W „Starek Kotłowni” mieścić się będą m.in. Centrum Innowacji i Transferu Technologii oraz Biuro ds. Projektów Zagranicznych. Wnętrza XIX-wiecznego budynku staną się również miejscem spotkań przedsiębiorców i naukowców.

Inwestycja zrealizowana została w terminie.