Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Największy kontrakt drogowy Koszalina

23 kwietnia 2010

Mostostal Warszawa wybuduje zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego Koszalina. Będzie to największa z inwestycji samorządowych realizowanych w ciągu kilku ostatnich lat.

Przedmiotem powierzonego nam zadania jest zaprojektowanie i realizacja budowy oraz przebudowy dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta - od ul. Słowiańskiej przez skrzyżowanie z ul. Lechicką do skrzyżowania ulic Szczecińska - Syrenki.
Łączna długość odcinka, który wykonamy wyniesie ok. 2,4 km w tym: ok. 1 km przebudowa dróg ul. Słowiańskiej a pozostałe 1,3 km budowa nowego kawałka drogi.
Inwestycja potrwa 32 miesiące, od daty podpisania umowy. Pierwsze osiem poświęcimy na opracowanie dokumentacji projektowej, ostatnie dwadzieścia na realizację robót.

Pozyskane zlecenie to część projektu mającego na celu połączenie drogi krajowej nr 11 Kołobrzeg - Poznań z DK nr 6 Szczecin - Gdańsk, poprzez budowę zewnętrznej obwodnicy Koszalina. Ponad 40 mln przedsięwzięcie dofinansowane zostanie z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

Pierścień układu komunikacyjnego Koszalina to pierwszy od 2003 r. kontrakt, związany z infrastrukturą drogową, realizowany przez Mostostal Warszawa w tym regionie.

Podczas uroczystości podpisania umowy z Gminą Miasta Koszalina – Zarządem Dróg Miejskich dokumenty sygnowali: dyrektor Andrzej Paczek ze strony generalnego wykonawcy - Mostostalu, oraz dyrektor Andrzej Zubrzyckiego z ramienia inwestora.
Wartość naszej inwestycji to: 28,31 mln zł.