Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Nagroda PZITB im. prof. Aleksandra Dyżewskiego dla pracownika Mostostalu Warszawa

25 stycznia 2021

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa przyznał Arturowi Sikorze, Dyrektorowi Grupy Kontraktów w Mostostalu Warszawa nagrodę im. prof. Aleksandra Dyżewskiego. 

Nagrodę przyznano za wybitne osiągnięcia z zakresu inżynierii przedsięwzięć inwestycyjnych i procesów budowalnych. 

Uzasadnienie konkursowe: W zakresie swojej działalności zawodowej na stanowisku dyrektora grupy kontraktów w firmie Mostostal Warszawa S.A. [Artur Sikora – przyp. red.] odpowiada za kompleksową realizację powierzonych kontraktów w Obszarze Wschodnim na terenie Polski Południowej. Zrealizował w ciągu ostatnich 13 lat 11 zadań inwestycyjnych. (...) Zespół, który działa od lat pod jego kierownictwem, realizuje budowy terminowo, bezpiecznie, z wykorzystaniem nowoczesnych metod technologii i organizacji robót budowlanych oraz zarządzania, a efektem są obiekty budowlane o wysokim poziomie jakości wykonania, co potwierdzają przedstawiciele inwestorów. 

Artur Sikora pracuje w Mostostalu Warszawa od 11 lat. W tym czasie, jako Dyrektor Kontraktu i Dyrektor Grupy Kontraktów zrealizował szereg inwestycji, m.in. obiekty Akademii Górniczo-Hutniczej, w tym inwestycje uhonorowane tytułem Budowa Roku (2011, 2015, 2017).

- Nagroda im. prof. Aleksandra Dyżewskiego to dla polskich inżynierów ważne wyróżnienie. Gratuluję Arturowi Sikorze i zbudowanemu przez niego zespołowi, a także życzę dalszych sukcesów zawodowych - mówi Jorge Calabuig Ferre, Wiceprezes Zarządu Mostostalu Warszawa.

Na zdjęciu: Artur Sikora podczas uroczystości inaugurującej budowę siedziby Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH. Na zdjęciu również: wicepremier Jarosław Gowin, rektor AGH prof. T. Słomka i Wiceprezes Zarządu Mostostalu Warszawa Jorge Calabuig Ferre. Styczeń 2018 r., Kraków.