Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Nadamy bieg królowej rzek

23 kwietnia 2010

Mostostal Warszawa wykona kolejną realizację z zakresu budownictwa hydrotechnicznego. Na zlecenie Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego zmodernizujemy prawy wał przeciwpowodziowy Wisły.

Nasza firma, jako lider konsorcjum zrealizuje kontrakt pn. „ Prawy wał przeciwpowodziowy rzeki Wisły na odcinku Kaniczki - Grabówko w km. 15+500 – 17+300 i na odcinku Rudniki – Biała Góra w km 39+000 – 43+900” gm. Sadlinki, Kwidzyń, Ryjewo, pow. Kwidzyn, woj. Pomorskie.
Przedsięwzięcie wymagać będzie od nas zastosowania nowoczesnej metody udarowego wykonania przesłon w technologii WIPS (Wibracyjnie Iniektowana Przesłona Szczelinowa). Metodę tą charakteryzuje szybkość wykonania, niskie koszty realizacji, możliwość osiągania dużych głębokości przesłon oraz efekt dodatkowego dogęszczenia gruntu, który w sposób bezpośredni przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców sąsiadujących z rzeką.
Nasze prace w ramach kontraktu obejmą:
- wykonanie przesłony hydroizolacyjnej o głębokości 10÷13,8 m, na łącznej długości 4,25 km,
- budowę drogi na koronie wału z płyt IOMB, o pow. 6,8 tys. m2,
- zasypanie wyrw przywałowych o łącznej kubaturze 13,3 tys. m3,
- umocnienie skarpy wału, narzutem kamiennym z brzegu w ilości 2,4 tys m3, na odcinku o długości 800 m,
- kosze z siatki stalowej w ilości 2991 m3.
Realizacja zadania przewidziana jest do 23 sierpnia 2011 r. Wartość umowy to 8,5 mln zł. Znaczna część kontraktu sfinansowana zostanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich UE.