Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Myślenicki ZUO gotowy!

18 maja 2012

Najnowocześniejszy Zakład Utylizacji Odpadów w Małopolsce został oficjalnie otwarty! Realizowana przez Mostostal Warszawa w konsorcjum z Accioną Infraestructuras budowa trwała półtora roku.

W ramach powierzonego nam kontraktu wybudowaliśmy zakład oraz dostarczyliśmy do niego odpowiedni sprzęt.
Naszą pracę docenił lokalny samorząd. W podziękowaniach jakie otrzymali podczas oficjalnego otwarcia zakładu Zdzisław Sikorski, kierownik budowy oraz Andrzej Grygo, dyrektor Dyrekcji Ochrony Środowiska przeczytaliśmy: Dzięki Państwa zaangażowaniu i wsparciu organizacyjnym udało nam się zrealizować tak niezwykle istotny z punktu widzenia rozwoju lokalnej społeczności projekt, który mimo przeciwności jest dziś przykładem tryumfu innowacyjności w nowoczesnej gospodarce odpadami. 

W sercu ZUO znajduje się wielofunkcyjna hala a w niej dwa najbardziej istotne z punktu widzenia zmniejszania ilości składowanych odpadów elementy: 
sortownia – hala, do której przywożone będą wszystkie odpady 
oraz kompostownia czyli miejsce gdzie trafią odpady organiczne.
Instalacja wyposażona jest w najnowocześniejszą technologię do sortowania i przetwarzania odpadów. Spełnia standard BAT (Best Available Technique), służący określaniu wielkości emisji zanieczyszczeń dla większych zakładów przemysłowych Unii Europejskiej.
- To co jeszcze nas wyróżnia to rzadko spotykany w Polskich zakładach przenośnik balastu. Dzięki niemu śmieci trafią bezpośrednio do kwatery, ograniczając tym samym zapach wydzielany podczas  ich transportu samochodami. – dodała Ewa Kęsek, prezes ZUO podczas konferencji prasowej.
Do 1,5 hektarowej kwatery balastu przekazane zostanie mniej niż 40% wszystkich odpadów komunalnych przyjętych do zakładu. 60% ich masy zostanie odzyskana.
-To jest zakład pracy, nie składowisko. Normalna hala produkcyjna, która przyjmuje towar w postaci śmieci rozkłada je i sprzedaje na zewnątrz w postaci plastików – PETów, kompostu oraz paliwa alternatywnego, które będzie przekazywane do cementowni. – tłumaczył Maciej Ostrowski, burmistrz Myślenic.
- Wszystko co nam się uda z tego miejsca wywieźć to dla nas czysty zysk.- uzupełniła prezes.
ZUO przyjmie 60 tys. ton śmieci rocznie. Na teren składowiska mają trafiać odpady z powiatów myślenickiego i limanowskiego. Niecka wystarczy na 15 lat. 

Budowa ZUO kosztowała ponad 47 mln zł, ponad 26 mln zł pochodziło z dofinansowania w ramach Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, 18 mln zł z pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Krakowie i 4 mln zł. z gminnego budżetu.