Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Mostostale: z Warszawy i Puław wspólnie zrealizują kontrakt

27 lutego 2008

Dwie spółki z Grupy Mostostal Warszawa, Mostostale z Warszawy i Puław pozyskały od Miasta Łodzi kontrakt na realizację I etapu wielofunkcyjnej hali sportowej, która stanie przy al. Unii Lubelskiej 2 w Łodzi. Umowa na wykonanie zadania zawarta została 25 lutego 2008 roku. Wynagrodzenie, jakie otrzyma konsorcjum to około 105 mln złotych.

Zadaszenie obiektu w rzucie koła ma średnicę 140 metrów. Zaprojektowano je w formie stalowej, kulistej kopuły. Jej konstrukcję tworzą umieszczone względem siebie prostopadle kratowe łuki stalowe, rozstawione co 15 metrów. Połączenia poszczególnych elementów konstrukcji będą spawane. Przykrycie hali opierać się będzie na żelbetowym pierścieniu o przekroju skrzynkowym, którego średnica wyniesie 140 metrów. Dach pokryty zostanie aluminiową blachą. Pozostałe elementy konstrukcji obiektu będą żelbetowe. Realizacja prac potrwa do końca grudnia 2008 roku.