Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Mostostal wystąpił na konferencji

31 stycznia 2008

Mostostal Warszawa SA 31 stycznia wystąpił na I Międzynarodowej Konferencji Naukowo – Technicznej „Aquaeductus 2008” w Warszawie. Temat, jaki jej przyświecał to „Wodociągi i kanalizacja - teoria i praktyka u progu XXI wieku”. Spotkanie branżowców zorganizowali: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A., Politechnika Warszawska, miesięcznik „Instal” oraz Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych (oddział warszawski).

Uczestnicy konferencji mieli okazję wysłuchać referatów poświęconych teoretycznym i praktycznym problemom związanym z zaopatrzeniem w wodę i kanalizacją. Zaprezentowane zostały osiągnięcia naukowe i techniczne w zakresie najnowszych rozwiązań w dziedzinie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków stosowane w Polsce i za granicą. Przedstawiono również możliwości prezentacji i wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami naukowymi a pracownikami eksploatacji, wykonawcami i projektantami.

Referat Mostostalu Warszawa, który wygłosił Andrzej Kaczmarczyk, z-ca dyrektora biura ofertowania ds. inżynierii środowiska w firmie, dotyczył termicznej utylizacji odpadów komunalnych. Temat został zaprezentowany na przykładzie bydgoskiej oczyszczalni ścieków „Fordon”. We wrześniu zeszłego roku, na zlecenie Miejskiego Przedsiębiorstwa i Kanalizacji w Bydgoszczy Sp. z o.o. Mostostal wraz z koreańskim partnerem, firmą Hansol EME Co., Ltd. rozpoczęli jej rozbudowę.