Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Mostostal wykonawcą 17 km autostrady A2

28 września 2009

W dniu dzisiejszym Mostostal Warszawa zawarł z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad umowę na budowę jednego z 5 odcinków autostrady A2 pomiędzy Łodzią a Warszawą.

W uroczystości, która odbyła się w resorcie infrastruktury uczestniczyli Cezary Grabarczyk, Minister Infrastruktury, kierownictwo Ministerstwa, przedstawiciele GDDKiA oraz wykonawcy poszczególnych fragmentów trasy. Z ramienia Mostostalu Warszawa umowę sygnowali członkowie zarządu firmy: Grzegorz Owczarski, Jerzy Binkiewicz, Miguel Vegas Solano oraz Jose Angel Andres Lopez.

Z autostrady liczącej 91 kilometrów naszej firmie przypadł w realizacji blisko 17 kilometrowy odcinek. Zakres prac obejmuje nie tylko budowę drogi, ale też jej zaprojektowanie. Każdy z wykonawców na wykonanie swojego odcinka ma czas do końca maja 2012 roku. Wartość robót, które wykona Mostostal Warszawa to 843,5 mln złotych.