Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Mostostal współorganizatorem dwóch konferencji na targach

24 stycznia 2007

Mostostal Warszawa S.A. był współorganizatorem dwóch konferencji na tegorocznych targach "Budma", które odbyły się w okresie od 23 do 24 stycznia.

W pierwszym dniu zjazdu wygłoszono cykl wykładów poświęconych mechanizmom rozwoju innowacyjnej gospodarki w Polsce i Europie. Natomiast 24 stycznia firma wraz z miesięcznikiem "Builder" oraz przy współpracy Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, Metra Warszawskiego, Politechnik: Warszawskiej i Wrocławskiej przygotowała seminarium: "Technika drogowa w nowej perspektywie".

W ramach pierwszej konferencji odbyło się forum biznesowe:"klastry w budownictwie" będące kontynuacją spotkań poświęconych innowacyjnym technologiom w budownictwie, które Mostostal wraz z firmą ASM Centrum Badań i Analiz Rynku zapoczątkowali w grudniu ubiegłego roku. Temat klastrów, czyli geograficznych skupisk wzajemnie powiązanych firm, dostawców lub jednostek świadczących usługi od dawna podejmowany jest przy okazji debat dotyczących innowacyjnych rozwiązań w tym sektorze. Blok składał się z siedmiu prezentacji poświęconych różnym aspektom związanym z powstawaniem klastrów. Peter Cunningham z Construction Exellence (Brytyjska Sieć Sektora Budowlanego) na przykładzie Wielkiej Brytanii zaprezentował metody współpracy wzajemnie powiązanych firm, dostawców, jednostek świadczących usługi. Starano się wytłumaczyć fenomen klastrów, w przypadku których konkurujące ze sobą firmy jednocześnie nawiązują współpracę, czego wspaniałym przykładem jest Dolina Krzemowa. Dzięki klastrom firmy nie tylko szybciej się rozwijają, ale też pozyskują więcej zleceń. Spotkanie zgromadziło tak znane osobistości, jak: Christophe Leśniak, przedstawiciel Komisji Europejskiej, czy Roko Zarnic, dyrektor Centrum Technologicznego Budownictwa i Materiałów Budowlanych, Koordynator Słoweńskiej Platformy Technologicznej Budownictwa.

Drugie seminarium, które odbyło się dzień później poświęcone było nowej perspektywie finansowania inwestycji komunikacyjnych oraz nowoczesnym technologiom stosowanym przy budowie dróg, autostrad, mostów, wiaduktów, metra. Konferencja odbyła się w ramach trzydniowego forum, zorganizowanego podczas targów "Budma" - Investfield 2007.