Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Mostostal Warszawa zwiększa linie gwarancyjne

23 listopada 2015

 

 

Mostostal Warszawa SA podpisał z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń ERGO HESTIA SA aneks do umowy o współpracy w zakresie udzielenia gwarancji ubezpieczeniowych w ramach przyznanego limitu gwarancyjnego.

W listopadzie br. Mostostal Warszawa SA podpisał z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń ERGO HESTIA SA aneks do Umowy o współpracy w zakresie udzielenia gwarancji ubezpieczeniowych, zwiększający do 40 mln zł dotychczasowy limit. W ramach tego limitu Mostostal Warszawa może uzyskiwać wszelkiego rodzaju gwarancje ubezpieczeniowe.

- W związku z poprawą wyników finansowych, Grupa Mostostal Warszawa konsekwentnie poszerza współpracę z instytucjami finansowymi w obszarze zwiększenia linii gwarancyjnych, umożliwiających pozyskanie nowych kontraktów w sektorze budownictwa ogólnego, infrastrukturalnego, przemysłowego, energetycznego i ochrony środowiska. Od początku roku Grupa zwiększyła linie gwarancyjne na kontrakty budowlane o 123,4 mln PLN – podkreślił Carlos Resino Ruiz, Członek Zarządu ds. Finansowych Mostostal Warszawa.

Na koniec trzeciego kwartału 2015 roku portfel zleceń Grupy Mostostal Warszawa osiągnął poziom 2.561 mln PLN.