Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Mostostal Warszawa zrealizuje obiekty Klastra Innowacji Społeczno-Gospodarczych w Krakowie

11 lutego 2020

11 lutego 2020 r. Mostostal Warszawa zawarł z Zarządem Inwestycji Miejskich w Krakowie kontrakt na realizację obiektów Klastra Innowacji Społeczno-Gospodarczych w Krakowie. Wartość umowy: 39,25 mln zł brutto.

Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22 to pomysł na wspólną przestrzeń, która ma zapewnić techniczne i organizacyjne warunki do pracy, nauki czy spędzania wolnego czasu dla różnych środowisk: startupów i mikroprzedsiębiorstw, grup twórczych, organizacji społecznych, mieszkańców i grup nieformalnych, każdego, kto jest zainteresowany rozwijaniem swej aktywności. Udział w funkcjonowaniu Klastra będzie miał też samorząd. Planuje się, że swoją siedzibę w nowej przestrzeni będą miały miejskie instytucje odpowiedzialne za wspieranie inicjatyw społecznych, dialog i współpracę z organizacjami społecznymi. Klaster powstanie oparciu o dwa istniejące budynki magazynowe przy ul. Zabłocie, w rejonie torów kolejowych.

Mostostal Warszawa kolejny raz zaznacza swoją wysoką aktywność na terenie województwa małopolskiego, na którym obecnie realizuje szereg inwestycji, m.in. osiedle Przyzby-Zalesie, z mieszkaniami przeznaczonymi na potrzeby komunalne, czy obiekty Akademii Górniczo-Hutniczej. Dodatkowo, w ostatnich latach realizowaliśmy w Krakowie szereg ważnych obiektów użyteczności publicznej, m.in. Dworzec PKP Kraków Główny czy ostatnio oddany do użytkowania po przebudowie Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza - mówi Grzegorz Danikiewicz, Dyrektor Handlowy w Obszarze Wschodnim w Mostostalu Warszawa. - Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych to dla nas ważny projekt, który zrealizuje zespół wysokokwalifikowanych i zaangażowanych inżynierów, specjalizujących się w formule projektów: „Zaprojektuj i zbuduj”.

– To będzie pierwsze takie miejsce w Krakowie zorganizowane przez samorząd, gdzie swoje aspiracje i pomysły będą mogli rozwijać przedstawiciele różnych środowisk. Tym bardziej cieszymy się, że udało się rozstrzygnąć postępowanie przetargowe i skutecznie wyłonić wykonawcę. Harmonogram prac jest ambitny, bo już w połowie przyszłego roku klaster powinien zostać oddany do użytku – mówi Łukasz Szewczyk, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie.

Szczegóły kontraktu
Wartość umowy: 39,25 mln zł brutto.
Termin realizacji: 30.07.2021.
Termin płatności: 30 dni od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
Maksymalny okres rękojmi wynosi 84 mc-e.
Zabezpieczenie należytego wykonania: 5% wartości wynagrodzenia brutto w formie gwarancji bankowej.

Na zdjęciu (od lewej): Łukasz Szewczyk, Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich i Grzegorz Danikiewicz, Dyrektor Handlowy w Obszarze Wschodnim w Mostostal Warszawa SA. Fot. MW