Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Mostostal Warszawa zrealizuje kontrakt wojskowy w Redzikowie

17 października 2016

Na zlecenie Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Gdyni Mostostal Warszawa zrealizuje nowy kontrakt dla jednostki wojskowej w Redzikowie. Oficjalnie zawarcie umowy odbyło się w dniu 17 października br. Za realizację zamówienia będzie odpowiedzialny Oddział Północny pod dyrekcją Macieja Sasaka.

W ramach podpisanej umowy Mostostal Warszawa dokona modernizacji budynku nr 20 na potrzeby 6 Wojskowego Oddziału Gospodarczego oraz jednostki wojskowej w Redzikowie. Obecnie obiekt nie jest użytkowany. Składa się z dwóch 3-kondygnacyjnych części o przeznaczeniu hotelowym, sztabowo-biurowym ze stołówką. Po przebudowie i ukończeniu wszystkich robót budowlano-instalacyjnych budynek będzie w pełni przystosowany do pełnienia tych funkcji. Zakres prac obejmuje wykonanie nowej elewacji budynków, wymianę pokrycia dachowego, remont istniejących pomieszczeń, montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej oraz dostawę wyposażenia. Oprócz tego inwestycja zakłada zagospodarowanie terenu przyległego do budynku, w tym wyburzenie budynków nr 21 i 22, budowę parkingów i nawierzchni utwardzonych, wiaty na śmieci obudowy ażurowej na agregaty chłodnicze, wycinkę drzew oraz przebudowę przyłączy.

W przypadku zleceń realizowanych na potrzeby wojska wykonawca musi spełniać wyśrubowane kryteria. Nie każda firma może przystąpić do takiego przetargu. Należy posiadać odpowiednie uprawnienia i certyfikację i takie właśnie posiada Mostostal Warszawa. Oddział Północny już wcześniej realizował podobne inwestycje. W ostatnich latach wystąpiliśmy w roli generalnego wykonawcy przy przebudowie hali sportowej oraz basenów w ośrodku wojskowym w Mrągowie oraz przy budowie budynków garażowych z placami manewrowymi w jednostce wojskowej w Braniewie. Zadanie w Redzikowie stanowi jednak najbardziej prestiżową realizację ze względu na znaczenie obronne tamtejszej jednostki – powiedział Maciej Sasak, Dyrektor Oddziału Północnego.

Kompleks wojskowy w Redzikowie został uznany za priorytetowy obszar dla Polskich Sił Zbrojnych. Funkcjonująca tam jednostka wojskowa jest z kolei uznawana za strategiczną formację żołnierską dla obronności kraju i dalszego rozwoju polskich sił obronnych. Placówka podlega stałej modernizacji celem dostosowywania do obowiązujących wymogów wojskowych.

Za nadzór i kompleksową obsługę kontraktu odpowiada Oddział Północny pod dyrekcją Macieja Sasaka oraz zespół pod kierownictwem Roberta Kiezika (Kierownik Kontraktu) oraz Zbigniewa Skoniecznego (Kierownik Budowy).

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa budynku nr 20 na budynek sztabowo-biurowy z kuchnią, stołówką, magazynem żywności i salą odpraw w kompleksie wojskowym Redzikowo, zadanie nr 13746”

Inwestor: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Gdyni
Wykonawca: Oddział Północny Mostostal Warszawa SA 
Kierownik Kontraktu: Robert Kiezik 
Kierownik Budowy: Zbigniew Skonieczny 
Wartość kontraktu:  21 501 171,05 zł 
Powierzchnia całkowita: 7 479 m
Powierzchnia użytkowa: 6 246 m
Kubatura: 18 262 m
Gwarancja rękojmi: 36 miesięcy 
Okres realizacji: w latach 2016-2018