Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Mostostal Warszawa zrealizuje inwestycję w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie

25 sierpnia 2022

25 sierpnia 2022 r. Mostostal Warszawa zawarł z Zamkiem Książąt Pomorskich w Szczecinie kontrakt na modernizację tarasów oraz odbudowę skrzydła północnego. 

„Kompleksowe zagospodarowanie tarasów oraz odbudowa skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie” – to zadanie, w ramach którego zmodernizowane zostaną wszystkie zamkowe tarasy (południowy, wschodni i północny) oraz skarpa północna i zlokalizowane pod nią tunele. Odbudowane ma być także skrzydło północne, w którym w 2017 r. doszło do katastrofy budowlanej (w wytworzoną w gruncie pustkę osunął się filar jednej z sal, od tamtej pory skrzydło nie jest użytkowane). 

W uroczystym podpisaniu umowy wzięli udział Olgierd Geblewicz, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Anna Bańkowska, Członkini Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, Barbara Igielska, Dyrektor Zamku Książąt Pomorskich oraz Jorge Calabuig Ferre, Wieceprezes Zarządu Mostostalu Warszawa. 

- Inwestycja, którą zrealizujemy, stanowi duże inżynierskie wyzwanie. Szczególną uwagę zwracają skomplikowane warunki geotechniczne oraz trudny charakter prac konstrukcyjnych w tym zabytkowym obiekcie - mówi Jorge Calabuig Ferre. - Dzięki doświadczeniu i grupie świetnych inżynierów Mostostalu Warszawa, jesteśmy w stanie skutecznie i sprawnie realizować tego typu zadania

Zamek Książąt Pomorskich to jeden z najważniejszych zabytków Pomorza Zachodniego. W przeszłości był główną siedzibą Gryfitów – dynastii książęcej panującej w Księstwie Pomorskim od XII w. do 1637 r. Następnie przez wieki pozostał siedzibą urzędów i instytucji odpowiedzialnych za zarząd nad Pomorzem – najpierw szwedzkich, później pruskich i niemieckich, a po roku 1945 - polskich. Obecnie Zamek jest instytucją kultury pod nazwą Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie oraz siedzibą Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego i Zarządu Województwa, a także Opery na Zamku.

z 

Na zdjeciu (od lewej): Marcin Szymborski, Dyrektor Grupy Kontraktów, Jorge Calabuig Ferre, Marcin Sierpowski, Dyrektor Obszaru Zachodniego, Zbigniew Przybyłowicz, Dyrektor Handlowy. Fot. MW.

Instytucja kultury Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie propaguje dziedzictwo Gryfitów i organizuje wydarzenia kulturalne o różnej tematyce. Prowadzi własne galerie wystawowe, Kino Zamek, Teatr Piwnica przy Krypcie oraz Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej. Organizuje m.in. wystawy, koncerty, widowiska historyczne, spotkania i zajęcia edukacyjne, warsztaty, wykłady i konferencje naukowe, realizuje transgraniczne wydarzenia kulturalne, promuje kulturę i sztukę Pomorza Zachodniego w innych krajach, a także wydaje publikacje dotyczące historii zabytku i regionu. 

Szczegóły zawartej umowy

Wartość umowy: 84,99 mln PLN brutto.
Termin realizacji: 30 miesięcy licząc od daty podpisania umowy.
Termin płatności: 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
Okres gwarancji: 5 lat.
Zabezpieczenie należytego wykonania: 5% ceny ofertowej (ceny brutto) wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.

Na zdjęciu: moment podpisania umowy. Od lewej: Barbara Igielska, Jorge Calabuig Ferre, Olgierd Geblewicz, Anna Bańkowska. Fot. ZKP.