Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Mostostal Warszawa zrealizował kolejny kontrakt dla wojska

07 października 2014

Oddział Północny Mostostalu Warszawa przekazał do użytkowania dwa budynki garażowe wraz z placami manewrowymi w Kompleksie Wojskowym Jednostki Wojskowej 2980 w Braniewie. Inwestorem przedsięwzięcia był Regionalny Zarząd Infrastruktury w Olsztynie. Wartość kontraktu wyniosła 10 463 488,07 zł netto.

Przedmiotem inwestycji było wybudowanie dwóch budynków garażowych (G1 i G2) oraz remont istniejących i budowa nowych placów manewrowych wraz z infrastrukturą na terenie zamkniętym Jednostki Wojskowej w Braniewie. To kolejny obiekt zrealizowany przez Mostostal Warszawa dla wojska. Przypomnijmy, iż w 2005 roku firma wybudowała garaże dla portu wojennego w Gdyni.

Charakterystyka budynków:

Budynek garażowy G1

Funkcja podstawowa: garaż. Dodatkowo budynek wyposażony jest w część techniczno-serwisową

z dwoma kanałami serwisowymi do obsługi codziennej oraz pomieszczeniami pomocniczymi.

pow. zabudowy: 2380,00 m²
pow. użytkowa: 2242,10 m²

Gabaryty:
ilość kondygnacji: 1
wysokość: 8,25 m
długość: 91 m
szerokość: 27 m
kubatura: 16300 m³
ilość miejsc garażowych: 30

Budynek garażowy G2

Funkcja podstawowa: garaż. Dodatkowo budynek wyposażony jest w część techniczno-serwisową

z dwoma kanałami serwisowymi do obsługi codziennej oraz pomieszczeniami pomocniczymi.

pow. zabudowy: 2112,00 m²
pow. użytkowa: 1982,43 m²

Gabaryty:
ilość kondygnacji: 1
wysokość: 8,25 m
długość: 80,5 m
szerokość: 27 m
kubatura: 15690 m³
ilość miejsc garażowych: 26

Umowa na realizację kontraktu została podpisana 18.09.2012. Odbiór końcowy nastąpił w dniu 25.09.2014. Wartość kontraktu wyniosła 10 463 488,07 zł netto. Inwestorem przedsięwzięcia był Regionalny Zarząd Infrastruktury w Olsztynie, kontrakt zrealizował Mostostal Warszawa Oddział Północny.